Okres oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań także w gronie tych, którzy stają nam się bliscy za sprawą wykonywanych obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Takie wyjątkowe spotkania miały miejsce dzisiaj w dwóch delegaturach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: w Tarnowie i Nowym Sączu. Uczestniczyli w nich wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz wicewojewodowie Ryszard Pagacz i Mateusz Małodziński.

Światło Pokoju

Obecni byli małopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele jednostek administracji zespolonej i niezespolonej, samorządów, a także instytucji, które na co dzień współpracują na różnych polach z naszym Urzędem.
Podczas obu spotkań harcerze przekazali uczestnikom Betlejemskie Światełko Pokoju. Sztafeta światła odbywa się już 32. raz. W tym roku towarzyszy jej hasło „Światło dla Ciebie”.

Wspólne kolędowanie w delegaturze w Nowym Sączu
Jeszcze przed południem spotkanie opłatkowe odbyło się w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu.
- Tradycja dzielenia się opłatkiem to przede wszystkim okazja do tego, by się zatrzymać. Dynamiczna sytuacja, jakiej byliśmy świadkami i uczestnikami w ostatnich miesiącach, to czas wytężonej pracy. Dlatego dzisiejsze spotkania to także okazja do pewnych podsumowań, ale również dzielenia się dobrem i życzliwością z drugim człowiekiem – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

- Podtrzymywanie zwyczaju przedświątecznych spotkań to piękna tradycja. Pozwalają one na bezpośredni kontakt i zacieśnienie więzi. Cieszy ogromnie fakt, że zawsze tak licznie odpowiadają Państwo na zaproszenie do udziału. Niech nadchodzące Święta napełnią Was wiarą, nadzieją i miłością  – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Proszę, aby przyjęli Państwo w tym wyjątkowym dniu życzenia nieustającej radości i zdrowia. Życzę także, aby obowiązki, które podejmujemy wspólnie w ramach zadań Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, były dla Was źródłem satysfakcji i rozwoju osobistego – dodaje II wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Samorządowe spotkanie opłatkowe subregionu tarnowskiego
Po południu w auli tarnowskiej delegatury MUW odbyło się spotkanie opłatkowe subregionu tarnowskiego. Na wspólne zaproszenie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego odpowiedzieli licznie m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Ewangelię odczytał ks. Jan Bartoszek, diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców diecezji tarnowskiej. Zebranym błogosławieństwa udzielił ks. biskup Leszek Leszkiewicz. O oprawę artystyczną zadbał chór Pueri Cantores Tarnovienses.

- Pokój i nadzieja płynące z betlejemskiego żłóbka mają dzisiaj dla nas wyjątkową wartość. Kiedy u progu naszych granic toczy się wojna, częściej myślimy o wartości życia w kraju wolnym i niezawisłym. Nasze województwo stało się przystanią dla wielu uchodźców szukających schronienia przed bombami. Wspólne działania sprawiły, że choć z dala od domu, są oni dzisiaj bezpieczni. Serdecznie Państwu dziękuję za otwartość i gotowość do szybkiego reagowania w tych ekstraordynaryjnych warunkach – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

W trakcie spotkania wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał Światełko Pokoju rodzinie uchodźców, która po wybuchu wojny na Ukrainie zamieszkała w Tarnowie, znajdując tam bezpieczną przystań i schronienie.

- „Zbudźcie się, pasterze, już wstawać czas, wesoła nowina ucieszy was”. Niech nowina, o której mówi jedna z pastorałek, będzie dla Państwa umocnieniem – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.


- Niech ten czas, który przed nami, będzie wypełniony radością bycia z bliskimi i przyjaciółmi. Niech przyniesie także zasłużony odpoczynek i pozwoli wyznaczyć nowe cele zarówno te osobiste, jak i zawodowe – podsumowuje wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Obu spotkaniom towarzyszyła miła, świąteczna atmosfera. Nie zabrakło także oprawy muzycznej i wspólnego kolędowania.

20221221 Tranów spotkanie opłatkowe 20221221 Tranów spotkanie opłatkowe 20221221 Tranów spotkanie opłatkowe 20221221 Tranów spotkanie opłatkowe 20221221 Tranów spotkanie opłatkowe 20221221 Tranów spotkanie opłatkowe 20221221 Tranów spotkanie opłatkowe 20221221 Tranów spotkanie opłatkowe 20221221 Tranów spotkanie opłatkowe 20221221 Tranów spotkanie opłatkowe 20221221 Tranów spotkanie opłatkowe 20221221 Opłatek w Nowym Sączu 20221221 Opłatek w Nowym Sączu 20221221 Opłatek w Nowym Sączu 20221221 Opłatek w Nowym Sączu 20221221 Opłatek w Nowym Sączu 20221221 Opłatek w Nowym Sączu 20221221 Opłatek w Nowym Sączu