Polskie rolnictwo w 2023 roku – prognozy ekspertów

Rok 2023 będzie początkiem nowego rozdziału Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) prowadzonej przez Unię Europejską. W związku z tym w ciągu najbliższych czterech lat polscy przedsiębiorcy rolni mają otrzymać ponad 17 mld euro środków w ramach I filaru WPR i niemal 8 mld euro na II filar. Na co dokładnie zostaną przeznaczone?

Wysokość dotacji na polskie rolnictwo w latach 2023 – 2027

Spośród 17 327 mld w europejskiej walucie na dotacje bezpośrednie pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej 72,6 mln euro zostanie przeznaczone na płatności niezwiązane do upraw tytoniu. Kolejne 437,6 mln to uzupełniające płatności podstawowe.

Znaczne środki finansowe przekazane będą na interwencje w poszczególnych sektorach rynku rolniczego. Unijny politycy zarezerwowali m.in. 46,6 mln euro na pomoc na rynkach owoców i warzyw. Kolejne 25,1 mln euro to środki, które wykorzystane będą jako interwencje w sektorze pszczelarskim. Co ważne, drugie tyle dołoży budżet państwa. Ten sam schemat dotyczyć będzie pozostałych rynków rolnych – 281 mln euro środków unijnych i 184 mln euro z pieniędzy krajowych.

Drugi filar WPR na lata 2023 – 2027 wart będzie dokładnie 7 922 mld euro. Jedynie część tej kwoty będzie pochodzić ze wspólnych środków państw członkowskich. Dokładnie będzie to 4,7 mld euro. Pozostałe 3,22 mld to pieniądze, które na rolnictwo przeznaczy budżet państwa.

Przeznaczenie dotacji dla rolników na lata 2023 – 2027

W ramach pierwszego filaru WPR rolnicy otrzymają dotacje podstawowe, redystrybucyjne oraz wsparcie dla młodego rolnika. Na płatności liczyć mogą przedsiębiorcy zajmujący się uprawą:

 • buraków cukrowych;
 • ziemniaków skrobiowych;
 • roślin strączkowych i pastewnych przeznaczonych na ziarno;
 • konopi włóknistych;
 • pomidorów;
 • truskawek;
 • lnu;
 • chmielu.

Dotacje dostaną również rolnicy zajmujący się hodowlą i produkcją towarów odzwierzęcych. Należą do nich przedsiębiorcy posiadający:

 • krowy;
 • owce;
 • kozy.

W ramach drugiego filaru rolnicy będą mogli liczyć na środki przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej produkcji, poprawę warunków hodowli bydła, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz ochronę środowiska naturalnego. W ramach tych ostatnich dotacji Unia Europejska przewidziała kwoty na wsparcie różnorodności biologicznej na gruntach ornych, zalesianie i ochronę sadów typowych dla każdego regionu drzew owocowych.

Wpływ na kondycję polskiego rolnictwa w 2023 roku będą miały też coraz wyższe ceny energii elektrycznej, gazowej, z węgla oraz oleju opałowego. Przełoży się to m.in. na koszty produkcji nawozów i pasz dla zwierząt. W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa RP przewiduje spadek produkcji żywności w Polsce. 

Po nasiona zapraszamy do Agrol-Szymański