W listopadzie br. policjantka z Komisariatu Policji II w Krakowie spotkała się z uczniami kilku krakowskich szkół aby porozmawiać o bezpieczeństwie. Blisko 300 młodych osób wysłuchało prelekcji m.in. o odpowiedzialności karnej nieletnich czy cyberprzemocy.

9 listopada br. policjantka z Komisariatu Policji II w Krakowie spotkała się z uczniami klasy II Szkoły Podstawowej nr 39 w Krakowie, aby porozmawiać o zjawisku przemocy. 15 listopada br. funkcjonariuszka omówiła z klasami VII i VIII ze Szkoły Podstawowej nr 10 temat odpowiedzialności karnej nieletnich, natomiast z uczniami klasy IV, VII, VIII rozmawiała o zjawisku cyberprzemocy. 16 i 18 listopada br. odbyła się prelekcja dla klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr 13 dotycząca odpowiedzialności karnej oraz cyberprzemocy.

Uczestnicy spotkań z policjantką otrzymali bardzo wiele ważnych i potrzebnych informacji. Uczniowie dowiedzieli się m.in. czym jest przemoc fizyczna i psychiczna. Omówiono też, jak rozpoznać takie sytuacje, jak sobie z nimi radzić oraz gdzie szukać pomocy. Policjantka przypomniała numery alarmowe oraz telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Wspomniała także o prawach dziecka. Nie zabrakło również informacji dotyczących cyberprzemocy. Uczestnicy zostali poinformowani jak zadbać w sieci o swoją prywatność. Wyjaśniono, że w sieci obowiązują pewne reguły oraz regulacje prawne, których trzeba przestrzegać. Policjantka przypomniała, że w wirtualnym świecie także należy dbać o kulturę osobistą i swój wizerunek, a co za tym idzie należy dobrze przemyśleć treści, które publikujemy.

Dzieci i młodzież z zainteresowaniem wysłuchały prelekcji, zadawały wiele pytań i aktywnie uczestniczyły w dyskusji