W środę, 30 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Stan przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego – informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 6. Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 „Powiat Krakowski 2030” – sprawozdanie z realizacji za 2021 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Krakowski do realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej polegających na świadczeniu usług przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Konarach na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie na rzecz mieszkańców Powiatu Wadowickiego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2023 r.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych
 12. Sprawy bieżące
 13. Zamknięcie obrad

Artykuły promocyjne