Jego podstawowymi celami są pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochrona praw autorskich tłumaczy oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy. Zrzesza największą liczbę tłumaczy przysięgłych w Polsce. II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński wręczył członkom Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę odznaczenia: Złoty, Srebrny i dwa Brązowe Krzyże Zasługi.

– Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Prawo do wykonywania zawodu nabywa po złożeniu ślubowania wobec ministra sprawiedliwości. Podlega odpowiedzialności zawodowej. Cechują się Państwo nieposzlakowaną opinią i pełnią swoją pracę w sposób przekraczający zakres zwykłych obowiązków. Gratuluję przyznanych wyróżnień i życzę niesłabnącej satysfakcji z wykonywanej pracy i sukcesów zawodowych – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS powstało jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w roku 1990. Od 1993 roku jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, a od roku 2010 członkiem założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA. Od roku 2007 PT TEPIS jest organizacją pożytku publicznego.

Krzyż Zasługi został ustanowiony w 1923 roku i nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Źródła: https://tepis.org.pl/, https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/krzyz-zaslugi


316162580_131304733056994_3170232096645861486_n315377566_131304609723673_2227273350453149959_n316095389_131304763056991_2537630727591035862_n316118817_131304719723662_6949837188741280396_n315381486_131304616390339_4552386768551322947_n