Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej przebywa z dwudniową wizytą w naszym województwie. W tym czasie zaplanowano m.in. spotkania z przedstawicielami samorządów, wizyty w domu i klubie „Senior +” oraz udział w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. Minister Marlenie Maląg towarzyszy wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Polityka społeczna to jeden z najważniejszych aspektów polityki rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Można powiedzieć, że to filar, który jest wyrazem odpowiedzi na potrzeby Polaków. Dlatego dziękuję Pani Minister za wizytę w Małopolsce. Dziękuję również samorządom, które sięgają po środki rządowe i dobrze je wykorzystują na zadania z zakresu polityki społecznej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pierwszym punktem wizyty były spotkania w Myślenicach. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg uczestniczyła w IV Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych, a następnie złożyła wizytę w Dziennym Domu „Senior+”.

– W tym roku wsparcie osób z niepełnosprawnościami to już 32 mld złotych – o 16 mld więcej niż jeszcze w 2015 r. Jako rząd szukamy kolejnych rozwiązań, które tworzyłyby realne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Dzięki nowelizacji ustawy okołobudżetowej w latach 2022-2024 na działania w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”, dotyczące m.in. rehabilitacji społecznej, zawodowej, przeznaczony zostanie dodatkowy miliard złotych – mówiła minister Marlena Maląg w Myślenicach.

Ważnym punktem wizyty w Myślenicach było spotkanie z władzami miasta. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta i Gminy minister Marlena Maląg przekazała burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce oraz zastępcy burmistrza Mateuszowi Suderowi promesę potwierdzającą przyznanie dofinansowania na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Będzie to jedno z trzech takich centrów Małopolsce. Gmina Myślenice otrzymały na jego powstanie (wraz z kosztami obsługi programu) 2 520 222,70 zł, zaś miasto Nowy Sącz –3 098 200,24 zł, natomiast gmina Miechów –344 935,20 zł.

– Jednym z najważniejszych działań podjętych w ostatnich latach w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest bez wątpienia utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Ma on na celu wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób z niepełnosprawnościami. Dzięki środkom z Funduszu realizowane są programy poprawiające jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. To m. in. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Opieka wytchnieniowa” oraz „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Przypomnijmy. Celem centrum opiekuńczo-mieszkalnego jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pomoc ta polega na zapewnieniu pobytu całodobowego lub pobytu dziennego w takim centrum.

Centrum, które powstanie w Myślenicach, zapewni 17 miejsc, z czego 10 dla osób korzystających z opieki dziennej i 7 z opieki całodobowej. Otrzymane fundusze pozwolą przebudować i zaadaptować budynek znajdujący się przy ul. Chełm 67. Zatrudnieni zostaną także: terapeuta zajęciowy, logopeda, fizjoterapeuta oraz asystenci i opiekunowie osób niepełnosprawnych.

– Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Myślenicach będzie funkcjonowało w budynku dawnej szkoły, który zostanie zmodernizowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie placówka, która będzie miała około 680 metrów kwadratowych, możliwość całodobowej opieki dla osób z umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności. Utworzenie Centrum pozwoli takim osobom na usamodzielnienie się poprzez korzystanie z opieki dziennej lub całodobowej – tłumaczy Mateusz Suder, zastępca burmistrza miasta i gminy Myślenice.

– W sposób szczególny w Małopolsce polski rząd dba o rodzinę: od samego urodzenia po seniorów. Otaczamy szeroko pojętą opieką osoby niepełnosprawne. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że to jest historyczne wsparcie. Centra opiekuńczo-mieszkalne to szczególna forma pomocy dla samorządu. Bardzo dziękuję Pani Minister za przyznane środki. W Małopolsce trafią one nie tylko do Myślenic, ale także do Miechowa i Nowego Sącza. Łącznie do naszego województwa na utworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych ze środków ministerialnych te trzy samorządy otrzymały blisko 6 mln zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W godzinach popołudniowych minister Marlena Maląg odwiedziła Klub „Senior+” w Łużnej. Działa on w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, zapewniając 20 godzin zajęć tygodniowo. Co ważne, architektura budynku jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Celem działalności Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Seniorzy mają także możliwość uczestniczenia w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych.

20211124 Myślenice konferencja1  20211124 Myślenice konferencja1  20211124 Myślenice konferencja1  20211124 Myślenice  20211124 Myślenice  20211124 Łużna 20211124 Łużna 20211124 Łużna 20211124 Łużna 20211124 Łużna 20211124 Łużna