Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Pracownicze programy kapitałowe – jakie dają korzyści?

Człowiek powinien myśleć nie tylko o zaspokajaniu bieżących potrzeb, ale i o swojej przyszłości. Odkładanie pieniędzy pozwoli przybliżyć się do realizacji marzeń, a może też uchronić nas przed finansowymi tarapatami w późniejszych latach życia. Dlatego warto skorzystać z pracowniczych programów kapitałowych.

Pracownicze programy kapitałowe – kto z nich może skorzystać?

W Polsce funkcjonują obecnie dwa pracownicze programy kapitałowe. Pierwszy z nich to pracownicze plany emerytalne, które funkcjonują w oparciu o ustawę z 20 kwietnia 2004 roku. Mogą z niego skorzystać osoby zatrudnione w firmie co najmniej trzy miesiące. Składki na ten fundusz nie mogą przekroczyć 7% wynagrodzenia i w całości pokrywa je pracodawca. Wypłata świadczeń następuje natomiast po ukończeniu 60. roku życia. Innym, znacznie młodszym, pracowniczym programem kapitałowym jest PPK. Skrót ten oznacza Pracownicze Plany Kapitałowe i skierowane jest do wszystkich osób, które ukończyły 18. rok życia i są zatrudnione na umowę o pracę. Są jednak od tego wyjątki. Zaliczymy do nich m.in. osoby pełnoletnie zatrudnione na umowę agencyjną lub zlecenie, a także te wykonujące pracę nakładczą.

Pracownicze programy kapitałowe – czy to się opłaca?

Z PPK mogą także skorzystać osoby przebywające na urlopie wychowawczym czy pobierające zasiłek macierzyński. Co ciekawe, mogą też z niego skorzystać członkowie rad nadzorczych, o ile podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu w naszym kraju. Korzyści z takich pracowniczych programów kapitałowych są znaczące. Przede wszystkim w ciągu roku jesteśmy w stanie odłożyć znaczną sumę pieniędzy. Tylko w przypadku najniższej krajowej pensji oszczędności po roku od przystąpienia do programu wyniosą 1582 złote. Zbierając więc fundusze przez kilkadziesiąt możemy odłożyć kwotę, która realnie powiększy naszą emeryturę. Więcej o pracowniczych programach kapitałowych dowiesz się tutaj https://mateusz-kluk.pl/pracownicze-programy/. Współpracując z doradcą finansowym nie będziemy musieli obawiać się wszelkich zawiłości prawnych związanych z danym programem. Specjalista wyjaśni nam bowiem wszystko i zadba o wszelkie formalności.