Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Organizacja wyborów w trakcie epidemii

W całej Polsce szaleje epidemia koronawirusa, ale powoli zbliża się termin 10 maja, który związany jest z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to wiele wytężonej pracy poszczególnych samorządów. Do tego dochodzą dodatkowe zalecenia oraz regulacje, które wynikają z uwagi na stan epidemii w Polsce. Władze lokalne Krakowa podkreślają, że przeprowadzenie wyborów będzie zagrożone.

Bez wątpienia należy wyraźnie zaznaczyć, że wybory prezydenckie wymagają wielu prac związanych z techniczno-organizacyjnymi przygotowaniami oraz tego typu przygotowania mogą potrwać nawet wiele tygodni. Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg oraz właściwą organizację spoczywa na barkach administracji rządowej. Warto przypomnieć, że stan epidemii został wprowadzony 20 marca i nie jest pewne do kiedy potrwa. W Polsce dostępne będą również komercyjne testy na koronawirusa. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://dworska.pl/lekarze-krakow/test-na-koronawirusa-covid-19

Urzędy miast dokonały odpowiednich analiz i wyszczególniły zadania oraz zalecenia konieczne do tego, aby wybory mogły odbyć się w sposób prawidłowy. Wśród zleconych zadań znajduje się między innymi kompletowanie składów obwodowych komisji wyborczych, gdzie termin zgłoszeń mija 10 kwietnia, a więc na miesiąc przed wyborami. Następnym punktem jest przeprowadzenie szkoleń, które mają odbyć się między 24, a 29 kwietnia. Zadania obejmują również obsługę wyborów wraz z obsługą informatyczną, odpowiednie zabezpieczenia wyborców oraz członków komisji wyborczych, a także samych punktów do głosowania. Konieczne jest również zadbanie o to, aby osoby przebywające w szpitalach oraz domach opieki społecznej, a także kwarantannach miały możliwość wzięcia udziału w wyborach. W czasie epidemii dostępna jest ograniczona ilość urzędników samorządowych, a same przygotowania wyborów i ich organizacja wymaga udziału ogromnej liczby osób.

Zadbanie o współpracę z komisarzami wyborczymi, pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne to kolejne wyzwania przed jakimi muszą stanąć samorządy w trakcie organizacji wyborów. Sporządzenie spisu wyborców ma nastąpić 17 kwietnia, w piątek, z uwagi na to, że 19 kwietnia wypada niedziela. Sam spis może być aktualizowany do 8 maja. Co istotne – taki spis urzędnicy muszą przygotowywać będąc obecnymi w urzędach, nie mogą tego zrobić zdalnie ze względu na kwestie bezpieczeństwa informatycznego. Sama kwota dotacji na realizację zadań nie obejmuje dodatkowych kosztów związanych z czasem epidemii, a więc zakup maseczek, płynów dezynfekujących i innych środków, co stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo osób w komisjach wyborczych. Urzędy miasta czekają więc na stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej, aby móc właściwie poradzić sobie z dodatkowymi wyzwaniami.