Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące stanu epidemii spowodowało ograniczenie do maksymalnie pięciu (nie licząc urzędnika) liczby osób biorących udział w uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w krakowskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Ceremonie nadal będą odbywały się zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych lokalizacjach, tj. na ul. Lubelskiej 27, os. Zgody 2, w Dworku Białoprądnickim, Willi Decjusza lub we wskazanym przez przyszłych małżonków miejscu.

Tylko pięć osób na ślubie w USC
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Osoby zainteresowane rezygnacją z terminu ślubu lub zmianą terminu ślubu, powinny złożyć powiadomić o tym pisemnie Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie:

Dodatkowe informacje w niniejszych sprawach można uzyskać pod nr telefonu 12 616 55 12,  12 616 55 13.

Dokumenty złożone przez przyszłych małżonków w USC, którzy zdecydują się przełożyć uroczystość będą ważne pod warunkiem, że nowa data będzie się mieścić w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Przełożenie terminu ślubu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.