Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Zostań strażnikiem miejskim
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Wymogi formalne dla przyszłych strażników to między innymi obywatelstwo polskie, ukończony 21 rok życia, wykształcenie co najmniej średnie, nienaganna opinia i uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205, na stronie internetowej Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata można otrzymać w siedzibie SMMK przy ulicy Dobrego Pasterza 116.

Chętni do pracy muszą posiadać wiedzę teoretyczną oraz znać zagadnienia związane z działalnością straży. Postępowanie karne, prawo administracyjne, zasady działania samorządu terytorialnego – to pojęcia, których znajomość jest niezbędna w profesjonalnym pełnieniu służby na rzecz społeczności lokalnej Krakowa. Przyszli funkcjonariusze będą się uczyć sposobów podejmowania interwencji, wezmą również udział w szkoleniu psychologicznym.