Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego zebrał się dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, aby omówić przygotowania do działań w ekstremalnych warunkach zimowych. Chociaż utrzymująca się w ostatnich dniach aura jest sprzyjająca, nie można zapominać, że stoimy w przededniu zimy. Posiedzeniu przewodniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Wojewoda odebrał meldunki od przedstawicieli służb, straży, inspekcji i instytucji, które intensyfikują swoje działania w związku ze zbliżającą się zimą. Zaapelował także o czujność i reagowanie w każdej sytuacji, w której zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie.


– Od dzisiaj, wzorem lat ubiegłych, uruchomiona została specjalna infolinia w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dzwoniąc na numer 987, można uzyskać informacje o noclegowniach, miejscach, gdzie można zjeść ciepły posiłek, schroniskach dla zwierząt, a także zgłosić się po pomoc w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami bezpośredniego zagrożenia spowodowanego trudnymi warunkami atmosferycznymi. To dodatkowe wsparcie numeru alarmowego 112. Apeluję do wszystkich o zachowanie czujności szczególnie wobec osób starszych, bezdomnych, niezaradnych. Nie bądźmy obojętni! Zwracajmy uwagę na naszych sąsiadów, chociażby na to, czy są w stanie samodzielnie przynieść sobie zakupy. Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych rodzin, montując czujkę czadu. Swoją empatię ofiarujmy także osobom pozbawionym dachu nad głową, niezaradnym. Jeden gest może uratować ich zdrowie, a nawet życie – mówił wojewoda P. Ćwik.

W okresie od 1 października 2018 r. do końca marca 2019 r. w Małopolsce zanotowano 209 zgłoszeń dotyczących tlenku węgla: 86 osób zostało poszkodowanych, jedna osoba zmarła. Natomiast od 1 września 2018 r. do końca marca 2019 r. zanotowano 7 zgonów spowodowanych wychłodzeniem.

Nie tylko czad stanowi zagrożenie. Nadchodząca pora roku sprzyja także zwiększeniu liczby pożarów w gospodarstwach domowych. Spadek temperatury na zewnątrz mobilizuje do ogrzewania zajmowanych pomieszczeń. Szczególnie istotne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa w tym zakresie.

W tym szczególnym okresie intensyfikacji ulegnie zapewne ruch na drogach. Nadchodzące święta czy chociażby ferie zimowe dla dzieci i młodzieży sprzyjają podróżom. Czuwające nad utrzymaniem dróg w okresie zimowym instytucje zapewniły o swojej gotowości. Ponadto na stronie internetowej GDDKiA można samodzielnie sprawdzić, jakie warunki panują na obszarze, przez który planujemy przejechać. Jest to możliwe dzięki rozmieszczonym w ciągach dróg kamerom oraz stacjom meteorologicznym. Dostęp do nich można uzyskać poprzez stronę www.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis dla Kierowców”.

W całym województwie zintensyfikowane zostały także działania, których celem jest zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, samotnym, starszym. 108 gmin potwierdziło zabezpieczenie 1043 miejsc schronienia dla mieszkańców gminy. Miejsca zabezpieczono w 25 placówkach (według typów) zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego oraz  w 14 placówkach spoza terenu województwa (tj. 5 - woj. śląskie, 4 – woj. podkarpackie, 2 – woj. opolskie, 1 – woj. mazowieckie, 1 – woj. świętokrzyskie, 1 - woj. kujawsko-pomorskie ), w tym:
•    691  miejsc w 28 schroniskach dla osób bezdomnych (85 gmin), 14 miejsc w 6 schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (7 gmin), 242 miejsca w 9 noclegowniach (38 gmin), 96 miejsc w 7 ogrzewalniach (10 gmin);
•    9 gmin jest podmiotem prowadzącym placówkę (tj. Andrychów, Oświęcim, Chrzanów, Gorlice, Kęty, Kraków , Oświęcim, Szczawnica, Zakopane ) – w tym 6 gmin zawarło dodatkowo porozumienie w celu zabezpieczenia schronienia
(tj. Andrychów, Chrzanów, Kęty, Kraków, Oświęcim, Szczawnica), a 2 gminy mają zawarte porozumienie międzygminne dotyczące zapewnienia schronienia dla mieszkańców (tj. Libiąż i Chrzanów),
•    104 gminy zawarły umowę w celu zabezpieczenia schronienia.

Pomoc będzie udzielana między innymi w formie: gorącego posiłku, zapewnienia niezbędnej odzieży, umożliwienia skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów (m.in. psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, kuratora zawodowego, mediatora), udzielenia pomocy medycznej i pielęgniarskiej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne dla osób ubogich i bezdomnych itd.

W przypadku znaczącego spadku temperatur, silnego wiatru i opadów atmosferycznych, naszego wsparcia wymagają także zwierzęta, zarówno te domowe, gospodarskie, jak i dzikie oraz bezpańskie. Na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje 10 schronisk.

Wszystkie powiatowe jednostki samorządu terytorialnego zostały przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zobowiązane do realizacji we współpracy z gminami działań zapewniających:
- pomoc medyczną i opiekę społeczną w trudnych warunkach zimowych,
- funkcjonowanie instytucji i przedsiębiorstw zabezpieczających w ekstremalnych warunkach zimowych działanie infrastruktury technicznej i komunalnej,
- alternatywną komunikację zbiorową i transport w sytuacji wystąpienia katastrofalnych opadów śniegu i długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur,
- funkcjonowanie placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych, w tym dowóz dzieci i młodzieży do szkół, zapewnienie uczniom ciepłego posiłku, zabezpieczenie w ciepło budynków szkolnych, internatów, burs,
- odśnieżanie obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych, posiadających płaskie konstrukcje dachowe,
- działania edukacyjne i kontrolne oraz techniczne mające na celu niedopuszczenie w okresie grzewczym do zatruć czadem,
- przeżycie zwierząt domowych, dzikich i bezpańskich w ekstremalnych warunkach zimowych,
- współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego położonych w rejonach podgórskich i górskich (przy granicy z Republiką Słowacji) z TOPR, GOPR, jednostkami Straży Granicznej oraz słowackimi służbami ratowniczymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom wypadków w górach.

20191119 WZZK PRZED ZIMĄ 20191119 WZZK PRZED ZIMĄ 20191119 WZZK PRZED ZIMĄ 20191119 WZZK PRZED ZIMĄ