Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana lek. med. Artura Szatkowskiego pełniącego od 1 stycznia 2019 roku funkcję Naczelnego Lekarza Uzdrowiska w województwie małopolskim.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrekcja i pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

20191120 KONDOLENCJE