Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Obejrzyj album „(Mało)polski Szlak Pamięci o Roku 1918” wydany z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Publikacja powstała w ramach projektu „(Mało)polski Szlak Pamięci o Roku 1918”. Celem tego przedsięwzięcia było odkrycie miejsc w województwie małopolskim, które upamiętniają to, w jaki sposób społeczności lokalne naszego regionu celebrowały kolejne rocznice odzyskania niepodległości, zwłaszcza te okrągłe, i cieszyły się wolną Ojczyzną.

Przeczytaj o oficjalnej prezentacji albumu.

okładka album