Dla kogo opłacalny jest podatek liniowy?

Podatnicy mają cztery podstawowe formy opodatkowania do wyboru, jeżeli chodzi o opodatkowanie własnej działalności. Jednym z nich jest podatek liniowy, który na pewno ciągnie za sobą wiele korzyści wynikających z tego wyboru. Wbrew pozorom nie jest to rozwiązanie, które sprawdza się zawsze. Dla kogo więc opłacalny jest podatek liniowy? Jakie są tego wady i zalety?

Komu się to opłaca?

Stawka podatku liniowego jest niezmienna i wynosi 19%. Wartość ta się nie zmienia i nie ma znaczenia jeżeli chodzi o wysokość dochodów danego przedsiębiorcy. Jak można się zatem domyślić – podatek liniowy sprawdza się w przypadku przedsiębiorstw, które generują wysokie dochody. Zatem kiedy dokładnie się to opłaca?

Na podatek liniowy warto się decydować wtedy, gdy dochód roczny nie jest niższy niż 100 tys. złotych. Również jest to opłacalne rozwiązanie w przypadku gdy nie rozliczamy naszych dochodów ze współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem. Prawo do odliczania ulg z tego tytułu nie występuje w przypadku podatku liniowego.

Jeżeli chcemy zdecydować się na korzystanie z podatku liniowego to podstawowym kryterium jest nieświadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Więcej na ten temat znajdziesz w Kancelarii Prawno-Podatkowej Lorenc w Katowicach https://podatki-katowice.pl/

Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?

W przypadku gdy przedsiębiorca rozlicza się na zasadzie podatku liniowego – może odliczyć koszta związane z jego uzyskaniem. Wówczas zmniejszeniu ulega jego podstawa do opodatkowania – a zatem niższy jest sam podatek. Jaka jest wada takiego rozwiązania? Przede wszystkim nie ma tu kwoty wolnej od podatku. Bez względu na wysokość osiągniętego dochodu należy opłacać podatek. Zatem jak widać, rozwiązanie to sprawdza się w przypadku wysokich dochodów naszego przedsiębiorstwa.

W jaki sposób wybrać tą formę opodatkowania?

Każdy przedsiębiorca ma prawo wyboru formy opodatkowania swojej firmy. Ma on jednak obowiązek wybór ten zgłosić do Naczelnika Urzędu Skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. Przed zdecydowaniem się na takie rozwiązanie warto wziąć pod uwagę sytuację materialną jak i sytuację rodzinną. Podatek liniowy sprawdza się bowiem tylko w przypadku takim, gdy uzyskiwane są wysokie dochody i nie przysługują nam żadne ulgi od odliczenia.

W innym przypadku lepiej będzie zdecydować się na rozliczanie na zasadach bardziej ogólnych. Wybór zależy jednak bezpośrednio od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej, w której znajduje się konkretny przedsiębiorca. Zanim zdecydujesz się na konkretne rozwiązanie – warto doradzić się u sprawdzonego specjalisty.