Powstanie ona w miejscowości Sosnowice. Będzie to możliwe dzięki środkom przyznanym właśnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”. Dofinansowanie, jakie gmina Brzeźnica otrzyma na realizację inwestycji, wynosi 1 329 800 zł.

Przypomnijmy. Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych. Dofinansowaniem objęte mogą zostać obiekty ogólnodostępne, które umożliwiają masowe uprawianie sportu. 

W ramach wcześniejszych transz Małopolska otrzymała z resortu sportu środki w wysokości ponad 42 mln zł. Łącznie z ogłoszoną wczoraj listą zadań zakwalifikowanych do programu to już prawie 44 mln zł!   


SPORTOWA POLSKA 11.10.2019 — WWW