Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej MUW z kierownikami Środowiskowych Domów Samopomocy z Małopolski. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Podczas wydarzenia zaprezentowano aktualną sytuację sieci ośrodków wsparcia w Małopolsce. Przedstawiono dane dotyczące finansowania ośrodków w 2019 roku. Omówiono również zmiany w przepisach dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy oraz sposób prowadzenia dokumentacji.  

W ramach prezentacji dobrych praktyk kierujący placówkami w Bieczu, Lisiej Górze oraz Krakowie przedstawili swoje dokonania w pracy. 


Spotkanie_SDS  Spotkanie_SDS  Spotkanie_SDS  Spotkanie_SDS  Spotkanie_SDS