Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Park Zaczarowanej Dorożki to malownicze miejsce, położone na terenie dawnego folwarku zakonu dominikanów. Znajduje się na terenie pomiędzy ul. Dobrego Pasterza i Lublańską. Jego powierzchnia to 2,06 ha.

Poznaj park Zaczarowanej Dorożki
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

W przeszłości w tym miejscu znajdowały się stawy rybne i młyn wodny. W czasie potopu szwedzkiego folwark i jego zabudowania spalono a stawy i koryta potoków zasypano. W późniejszych latach zarówno młyn jak i potoki odbudowano.

Miejsce to obecnie pełni funkcję rekreacyjną. Znajduje się tam plac zabaw, boisko oraz fontanna w kształcie młyńskiego koła. Teren został zagospodarowany podczas inwestycji w latach 2010-2011.

Drzewostan parku można podzielić na dwie części: wschodnią i zachodnią. We wschodniej części dominują starsze nasadzenia oraz jest większe zagęszczenie drzew. Alejkę tworzą blisko siebie rosnące topole i wierzby płaczące. Rosną także pojedyncze okazy: modrzewia, klonu zwyczajnego, jarzębiny oraz krzewy jaśminowca wonnego. Natomiast zachodnią część parku stanowią świeżo posadzone drzewka. Wśród nich dominują dęby szypułkowe. W tej części rosną również klony zwyczajne, pojedyncze modrzewie oraz lipy drobnolistne.

W parku można spotkać wróble, sikorki, kaczki krzyżówki.

Atrakcje:

  • estrada
  • plac zabaw dla dzieci z ciekawymi drewnianymi urządzeniami zabawowymi
  • staw obsadzony roślinnością wodną
  • wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią