Stabilny rynek pracy w Małopolsce: Zatrudnienie bez zmian
Rynek pracy w Małopolsce wykazuje stabilność, mimo wyzwań gospodarczych. Wzrost zatrudnienia, dynamiczne wynagrodzenia i zmiany w profilu migracji zarobkowej to tylko niektóre z istotnych aspektów ostatniego roku.
  1. Wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń.
  2. Zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy.
  3. Spadek liczby ofert pracy.
  4. Prognozy na najbliższe miesiące.

W ciągu ostatniego roku aktywność zawodowa mieszkańców Małopolski znacząco wzrosła. Liczba pracujących zwiększyła się o 2,3 proc., co oznacza, że obecnie wynosi 1,48 mln osób. Wzrost wynagrodzeń przewyższył poziom inflacji, co wzmocniło siłę nabywczą pracowników.

Na małopolskim rynku pracy można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy. O ile wcześniej dominowali obywatele Ukrainy, teraz do regionu przyjeżdżają także obywatele Białorusi, Dalekiego Wschodu oraz Ameryki Południowej. W przypadku obywateli Ukrainy, coraz częściej są to kobiety.

Pomimo dynamicznych zmian, pracodawcy w regionie stali się bardziej ostrożni w zakresie rekrutacji nowych pracowników. Liczba ofert pracy zamieszczonych w powiatowych urzędach pracy spadła o 19,7 proc., a w Internecie o 7 proc. Jest to związane z trudniejszą sytuacją gospodarczą, która wymusiła ograniczenie tworzenia nowych miejsc pracy.

Na przyszłość rynku pracy w Małopolsce będą wpływać również trendy demograficzne, takie jak spadek liczby ludności i jej starzenie się. Chociaż sytuacja w regionie jest nadal korzystniejsza niż w innych częściach kraju, te zmiany mogą w dłuższej perspektywie stanowić wyzwanie.

Wysoka inflacja przyczyniła się do zmniejszenia konsumpcji, przez co firmy musiały uszczuplać zapasy zgromadzone w poprzednich latach. W 2023 roku PKB Polski wzrósł jedynie o 0,2 proc., co jest najniższym wynikiem od 2020 roku, nie licząc okresu pandemii. Mimo to, przedsiębiorczość w Małopolsce nie zahamowała – na koniec 2023 roku zarejestrowanych było ponad 481 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowi wzrost o 18,1 tys. w porównaniu do roku poprzedniego.

Bezrobocie w regionie również spada. Na koniec grudnia 2023 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy znajdowało się nieco ponad 60,9 tys. bezrobotnych, co jest wynikiem o 5,3 proc. niższym niż rok wcześniej. Działania w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich, takich jak Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, miały istotny wpływ na poprawę sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia.

Warto również zauważyć, że coraz więcej dorosłych decyduje się na kontynuowanie nauki po zakończeniu formalnej edukacji. W 2022 roku 54 proc. Polaków rozwijało swoje kompetencje, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do 46 proc. w 2016 roku. Najwięcej osób dokształcało się w sposób nieformalny, ucząc się od współpracowników, kolegów, członków rodziny lub samodzielnie.

Prognozy na 2024 rok są optymistyczne, mimo pewnych negatywnych zjawisk widocznych na początku roku. Stopa bezrobocia w województwie w marcu 2024 roku wyniosła 4,4 proc., co jest wynikiem niższym niż miesiąc wcześniej i niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oczekuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju wyniesie na koniec grudnia 5,3 proc., a przy zakładanym ożywieniu gospodarczym bardziej prawdopodobne są problemy z niedoborem pracowników niż ich nadwyżką.


Źródło: Małopolski Urząd Marszałkowski