Gala finałowa Europejskiego Festiwalu Młodzieży OHP w Barcicach
Europejski Festiwal Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy to wydarzenie, które zgromadziło młodzież z całej Małopolski, oferując bogaty program edukacyjny i kulturalny. Uczestnicy mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę o Unii Europejskiej, ale również wziąć udział w różnorodnych konkursach i degustacjach kulinarnych.
  1. Gala finałowa z udziałem II wicewojewody małopolskiego Ryszarda Śmiałka.
  2. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Europa w oczach młodych”.
  3. Różnorodne atrakcje, w tym konkursy plastyczne i kulinarne.
  4. Promocja wartości europejskich i kulturowych.

Europejski Festiwal Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, który odbył się w Barcicach, zakończył się uroczystą galą finałową. W wydarzeniu wziął udział II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek, który podkreślił znaczenie Unii Europejskiej dla Polski. "Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było milowym krokiem w rozwoju naszego kraju. Od 20 lat jesteśmy jej dumnym członkiem i naszym obowiązkiem jest szerzenie wiedzy o UE, mówienie o jej kompetencjach i wpływie na naszą codzienność. Dziękuję za organizację tego festiwalu i gratuluję laureatom konkursu" – mówił Śmiałek.

Podczas festiwalu odbyły się liczne konkursy, w tym Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny pn. „Europa w oczach młodych”, którego laureaci zostali uhonorowani przez wicewojewodę. Młodzież mogła również uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych na temat Unii Europejskiej oraz skosztować specjałów kulinarnych z różnych krajów europejskich.

Mottem festiwalu były słowa Roberta Schumana: „Jesteśmy jedynymi architektami przyszłości”. To przesłanie miało na celu uświadomienie młodym uczestnikom, jak ważna jest ich rola w kształtowaniu przyszłości Europy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Festiwal nie tylko promował wiedzę o Unii Europejskiej, ale również wartości takie jak różnorodność kulturowa, solidarność i wzajemny szacunek między narodami. Uczestnicy mieli także okazję do integracji poprzez wspólną zabawę, zakończoną popularnym tańcem „belgijka”.

Celem głównym Festiwalu jest popularyzacja idei integracji i upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczestników OHP, a także rozwijanie ich zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej.


Według informacji z: MUW Kraków