Dwoje Krakowian zasłużonych dla kultury polskiej wyróżnionych
W sercu Krakowa bije mocne puls kultury, a jego rytm wyznaczają ludzie, którzy z oddaniem dbają o jej rozwój i promocję. Niedawno dwie wybitne osobowości zostały uhonorowane odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, potwierdzającym ich nieoceniony wkład w ochronę i upowszechnianie dziedzictwa narodowego.
  1. Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznana przez ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  2. Wyróżnienia otrzymali Robert Piaskowski i Katarzyna Olesiak za ich zaangażowanie w kulturę Krakowa.
  3. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wręczył odznaki podczas uroczystości.
  4. Wojewoda w swoim przemówieniu podkreślił cechy wyróżnionych: odpowiedzialność, sumienność i oddanie.

W kulturalnym pejzażu Krakowa, miasta o bogatej historii i tradycji, pojawiły się dwa nowe akcenty uznania. Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta ds. kultury, oraz Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Miasta, zostali docenieni przez ministerstwo za swoje wyjątkowe zaangażowanie. Nie jest to jedynie gest wdzięczności, ale również sygnał dla innych, że dbałość o kulturowe dziedzictwo jest kluczowa dla tożsamości narodowej.

„Głębokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, sumienność w ich wykonywaniu oraz oddanie – to cechy, na których oparli Państwo swoją pracę zawodową. Tym samym stali się Państwo strażnikami kultury polskiej. Szczególnie w Królewskim Mieście Krakowie to właśnie ta dziedzina wymaga wielu starań. Przyznane odznaki honorowe to nie tylko podziękowanie. To także wyróżnienie, które utożsamia wszystkie wartości, jakimi kierują się Państwo w pracy. Życzę, aby przyniosło ono poczucie dobrze wypełnianej misji i motywowało w dalszym działaniu” – podkreślił wojewoda małopolski, Krzysztof Jan Klęczar, podczas ceremonii wręczenia odznak.

W tych słowach kryje się esencja tego, co sprawia, że Kraków nadal jest jednym z najważniejszych ośrodków kultury w Polsce. Dzięki działaniom ludzi takich jak Piaskowski i Olesiak, miasto kontynuuje swoją misję promowania polskiej kultury zarówno w kraju, jak i za granicą. To przypomnienie, że kultura żyje i rozwija się nie tylko dzięki historycznym zabytkom, ale przede wszystkim dzięki pasji i zaangażowaniu osób, które codziennie dbają o jej bogactwo.


Opierając się na: MUW