Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dzisiaj I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podpisał umowę w ramach programu z wiceburmistrzem Ryglic Krzysztofem Kukułą.

Zadaniem programu „Maluch+” jest zapewnienie miejsca w żłobkach i innych placówkach dla dzieci do trzeciego roku życia. Rząd Zjednoczonej Prawicy wspiera rodziców w wychowaniu dzieci m.in. tym właśnie programem, ale i sztandarowym „500+”, który już od stycznia zmieni się w „800+”. To wszystko po to, aby polskie rodziny mogły się rozwijać – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Kolejne wsparcie dla gminy Ryglice
- Gmina Ryglice, z myślą o wsparciu rodziców, zrealizuje kolejne zadanie w ramach programu „Maluch+”. Na ten cel zaadaptowany zostanie parter budynku po starym ośrodku zdrowia. Budynek będzie rozbudowany o zewnętrzny taras i schody do ogrodu zielonego. Powstaną też miejsca parkingowe i ciągi pieszo-komunikacyjne. Modernizacja obejmie także kotłownię wraz z zakupem kotła gazowego. Pomyślano również o zakupie wyposażenia żłobka. Placówka będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. A wszystko to dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 977 tys. zł, które popłynie do gminy Ryglice w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 - mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Prace na terenie nowego żłobka zakończą się według planu w czerwcu przyszłego roku.

W ramach tej inwestycji utworzone zostaną 24 miejsca żłobkowe. Natomiast w ramach umowy podpisanej przez wicewojewodę Ryszarda Pagacza pod koniec sierpnia w Ryglicach dzięki środkom z rządowego programu „Maluch+” powstanie żłobek, który przyjmie 32 dzieci do lat trzech. Z programu „Maluch+” przeznaczona zostanie na ten cel kwota prawie 2,3 mln zł.

Wsparcie na całą Małopolskę

Środki na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 przyznane w ramach pierwszego naboru planuje wykorzystać w Małopolsce 79 gmin i 99 innych podmiotów na utworzenie łącznie 265 instytucji opieki (żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna).

W ramach programu „Maluch+” 2022-2029 w Małopolsce powstanie prawie 9 tysięcy nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Kwota, jaka na ten cel zostanie przeznaczona, to 488 mln zł – przekazuje wojewoda Kmita.

Dofinansowanie może pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki.

Kolejne umowy uzgadniane są z samorządami i niebawem będą podpisywane.


20230922_Maluch_plus_WWRP 20230922_Maluch_plus_WWRP 20230922_Maluch_plus_WWRP 20230922_Maluch_plus_WWRP 20230922_Maluch_plus_WWRP 20230922_Maluch_plus_WWRP 20230922_Maluch_plus_WWRP 20230922_Maluch_plus_WWRP 20230922_Maluch_plus_WWRP