Krakowscy policjanci promują bezpieczeństwo na drogach w związku z Tygodniem Zrównoważonego Transportu. To działania profilaktyczne, z udziałem dzieci z krakowskich szkół. Celem akcji jest promowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości społecznej związanej z noszeniem odblasków.

20 września br. policjanci Wydziału Ruch Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym i Fundacją Wawel z Rodziną, w towarzystwie krakowskich dorożek zorganizowali akcję „Pieszo do Celu”. Wydarzenie miało formę przemarszu dzieci z krakowskich szkół głównymi ulicami miasta. Uczestnicy wyruszyli w trasę z al. 3 Maja, a następnie przeszli ulicami Piłsudskiego, Straszewskiego, Podzamczem, Grodzką, docierając do Rynku Głównego, natomiast zakończenie pochodu miało miejsce pod Barbakanem. W jego trakcie dzieci ubrane w kamizelki odblaskowe niosły m.in. rekwizyty przygotowane specjalnie na dzisiejsze wydarzenie przez Teatr Groteska, a także transparenty oraz własnoręcznie wykonane znaki drogowe informujące o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. W wydarzeniu uczestniczyło kilkuset uczniów, którzy na transparentach głosili hasła: „Noś odblaski, bądź widoczny”, „Dziękujemy kierowcom, że nas dostrzegają”, „Odblaski ratują życie”, „Świecę, bo chcę żyć”. Dzieciom towarzyszyły maskotki Policji, Straży Miejskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które szły z nimi w marszu i pozowały do pamiątkowych zdjęć.

Akcja miała na celu zwrócić uwagę, że droga jest dla wszystkich i każdy uczestnik ruchu drogowego ma na niej swoje miejsce, a także przypomnieć, że stosowanie się do zasad i przepisów przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia na drodze. Nad bezpieczeństwem uczestników tego wydarzenia czuwali policjanci krakowskiej drogówki oraz strażnicy miejscy.