Dzięki konkursowi z Funduszu Medycznego placówki medyczne mogły ubiegać się o środki na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. To kolejne znaczące wsparcie dla infrastruktury ratownictwa medycznego. 15 małopolskich szpitali otrzyma ponad 153 mln  zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przed Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie odbył się dziś briefing, na którym wojewoda Łukasz Kmita omówił dofinansowanie z Funduszu Medycznego dla Małopolski. Obecny był także poseł Krzysztof Kozik. O inwestycjach w SOR-ach opowiedzieli dyrektorzy szpitali w: Chrzanowie, Myślenicach, Suchej Beskidzkiej, Oświęcimiu i Wadowicach.

Wyniki dla Małopolski
Wśród dofinansowanych placówek znalazło się 15 małopolskich szpitali:

•    Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – 15 000 000 zł;
•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach – 14 361 201 zł;
•    Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach – 14 884 800 zł;
•    Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 15 000 000 zł; Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – 3 819 096 zł;
•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ”Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej – 10 667 230 zł;
•    Szpital Powiatowy w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego – 2 296 686 zł;
•    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku – 12 531 825 zł;
•    Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – 7 706 703 zł;
•    Szpital Powiatowy w Chrzanowie – 11 989 700 zł;
•    Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – 14 747 000 zł;
•    Szpital św. Anny w Miechowie – 14 650 000 zł;
•    Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach – 4 244 003 zł;
•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie – 4 285 000 zł;
•    Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – 6 992 000 zł.

Sprawne działanie SOR-ów to podstawa. Dzięki środkom z Funduszu Medycznego będzie możliwy choćby zakup sprzętu do diagnostyki. Robimy wszystko dla bezpiecznej przyszłości Polaków. Trwa ofensywa inwestycyjna – także w tym aspekcie: inwestycji w zdrowie Polek i Polaków – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W Małopolsce jest 21 SOR-ów i 10 Izb Przyjęć. Tylko w lipcu 2023 r. zgłosiły się do nich samodzielnie 51 354 osoby (według danych z NFZ), zaś za pośrednictwem zespołów ratownictwa medycznego zostało przywiezionych 13 215 pacjentów. Łącznie to zatem prawie 65 tys. pacjentów, którzy tylko w jednym miesiącu znaleźli się na małopolskich SOR-ach i w Izbach Przyjęć.


Wsparcie dla SOR-ów


152 szpitalne oddziały ratunkowe otrzymają środki finansowe na modernizację, przebudowę i zagospodarowanie części diagnostycznej, która wspiera SOR-y. Projekt, który dziś ogłaszamy jest skalkulowany na 1,5 mld zł. Dotyczy on dofinansowania modernizacji, przebudowy szpitalnych oddziałów ratunkowych w szpitalach w całej Polsce – mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Fundusz Medyczny powstał z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Jest on obliczony na najbliższe 10 lat w kwocie 40 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie można było składać od 27 lutego 2023 r. O środki z Funduszu Medycznego, mogły ubiegać się placówki, które na dzień ogłoszenia konkursu udzielały świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Drugim warunkiem skorzystania z dofinansowania było zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wymieniony zakres świadczeń do 31 grudnia 2021 r.

Do konkursu przystąpiło 207 wnioskodawców, z czego wybrano 152 projekty.

Te środki finansowe to konkretne wsparcie na modernizację, przebudowę i doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Dzięki tym inwestycjom pacjenci już wkrótce odczują znaczną poprawę jakości leczenia, bezpieczeństwa i komfortu. Na SOR-ach sprzęt diagnostyczny i aparatura wspomagająca funkcje życiowe pacjenta są użytkowane przez całą dobę - często bez jakiejkolwiek przerwy, stąd szybko się eksploatują. Dlatego te środki z Funduszu Medycznego w dużej mierze przeznaczone będą na nowoczesną i łatwą w użytkowaniu aparaturę. Trafią także na sprzęt przyspieszający diagnostykę, która skróci powrót do zdrowia, a często uratuje życie – przekazuje minister Katarzyna Sójka.

Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak dodaje:
To kolejny kamień milowy w dofinansowaniu sektora ochrony zdrowia i jednocześnie pierwszy rozstrzygnięty konkurs ze środków subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych dedykowany wsparciu szpitalnych oddziałów ratunkowych w zakresie przebudowy i doposażenia. Na wszystkie 243 SOR-y aż 207 złożyło wnioski o wartości 2,6 mld zł, czyli aż 85% dyrektorów placówek widziało konieczność pozyskania dodatkowych środków na ten obszar. Tak duże potrzeby w tym newralgicznym obszarze zaskutkowały podjęciem strategicznej decyzji o objęciu finansowaniem aż 152 wniosków czyli niemal 2/3 wszystkich SOR-ów w Polsce. Było to możliwe dzięki działaniu Ministra Zdrowia, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Funduszu Medycznego, zdecydował o zwiększeniu pierwotnie przeznaczonej na konkurs kwoty z 750 mln zł do niemal 1,5 mld zł.

Minimalna wartość jednego wniosku podlegającego ocenie wynosiła 2 mln zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku mogła wynieść 15 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał do 31 marca 2023 r.

Więcej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/az-15-mld-zl-na-wsparcie-sor

20230920_Chrzanow_SOR 20230920_Chrzanow_SOR 20230920_Chrzanow_SOR 20230920_Chrzanow_SOR 20230920_Chrzanow_SOR 20230920_Chrzanow_SOR 20230920_Chrzanow_SOR 20230920_Chrzanow_SOR 20230920_Chrzanow_SOR 20230920_Chrzanow_SOR 20230920_Grafiki 20230920_Grafiki 20230920_Grafiki 20230920_Grafiki 20230920_Grafiki 20230920_Grafiki