Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki w Krakowie. Dekoracji wyróżnionych dokonał wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas specjalnej uroczystości na Wzgórzu Wawelskim.

– Odznaczenie państwowe to wielkie wyróżnienie i zaszczyt. To także dowód uznania dla wykonywanej na rzecz Ojczyzny pracy. Serdecznie gratuluję wszystkim dzisiejszym odznaczonym, dzięki których codziennym staraniom nasze narodowe dziedzictwo kulturowe pozostaje wciąż żywe. Jak mówił święty Jan Paweł II: „pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. To dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu przyszłe pokolenia Polaków odwiedzające Wawel będą miały szansę spotkać się z historią w najlepszej z możliwych wersji – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Wojewoda Kmita wręczył 8 Krzyży Zasługi: 5 Srebrnych i 3 Brązowe, przyznanych za zasługi w działalności na rzecz ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego, a także 42 Medale za Długoletnią Służbę: 30 Złotych oraz 12 Srebrnych.

W imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wojewoda wręczył także dyrektorowi Zamku Królewskiego na Wawelu dr. hab. Andrzejowi Betlejowi Medal „Pro Patria”.

*
Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal „Pro Patria” ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. przyznawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródła: https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/krzyz-zaslugi; https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/medal-za-dlugoletnia-sluzbe; https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wyr%C3%B3%C5%BCnienia-honorowe/medal-%E2%80%9Epro-patria%E2%80%9D.html


20230914_Odznaczenia_na_Wawelu 20230914_Odznaczenia_na_Wawelu 20230914_Odznaczenia_na_Wawelu 20230914_Odznaczenia_na_Wawelu 20230914_Odznaczenia_na_Wawelu 20230914_Odznaczenia_na_Wawelu 20230914_Odznaczenia_na_Wawelu 20230914_Odznaczenia_na_Wawelu 20230914_Odznaczenia_na_Wawelu 20230914_Odznaczenia_na_Wawelu