Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Wiesława Armatysa

zastępcy burmistrza Radłowa.


Odszedł życzliwy i serdeczny człowiek,

kompetentny i zaangażowany samorządowiec,

zatroskany o rozwój lokalnej Społeczności,

oddany sprawom Miasta i Gminy Radłów.

Pogrążonej w smutku Rodzinie,


Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom

przekazujemy najszczersze kondolencje.


Łukasz Kmita

Wojewoda Małopolski

Ryszard Pagacz

I Wicewojewoda Małopolski

20230911 kondolencje