Prawo ochronne znaku towarowego – co musisz wiedzieć?W erze globalizacji i rosnącej konkurencji na rynkach, znak towarowy stał się jednym z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa. Służy nie tylko do odróżniania produktów i usług od konkurencji, ale również do budowania zaufania wśród konsumentów i tworzenia mocnej tożsamości marki. Chociaż większość ludzi kojarzy znaki towarowe z logotypami, hasłami reklamowymi czy nazwami, niewielu zdaje sobie sprawę z kompleksowości prawnej, która za tym stoi. Jak długo można chronić znak towarowy? Co dokładnie jest uważane za naruszenie tego prawa? I jakie są konsekwencje takiego naruszenia?

Czas ochrony znaku towarowego

Prawa własności przemysłowej są ograniczone czasowo – patent trwa 20 lat, wzór użytkowy 10 lat, a wzory przemysłowe do 25 lat. Za każdy z tych okresów musimy uiścić opłatę. Natomiast znak towarowy wyróżnia się wśród nich swoją specyfiką. Otrzymujemy ochronę na 10 lat po zarejestrowaniu i opłaceniu, ale ten okres możemy wielokrotnie przedłużać o kolejne 10 lat. Dzięki temu ochrona znaku towarowego może być nieograniczona czasowo, o ile decydujemy się na przedłużenie.

Jak działa ochrona znaku towarowego?

Według Art. 153 Ustawy prawo własności przemysłowej, prawa ochronne do znaku towarowego trwają 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Można je przedłużać o kolejne 10-letnie okresy, jeśli opłacimy stosowną kwotę. Ochrona rozpoczyna się od momentu zgłoszenia znaku, ale prawo do egzekwowania tej ochrony mamy dopiero po jego zarejestrowaniu.

Warto pamiętać, że pomimo opłacenia ochrony, możemy ją stracić, np. przez konflikt z wcześniejszym oznaczeniem lub nieużywanie znaku. Jeśli stracimy nasze prawo przed upływem opłaconego okresu, opłaty za "niewykorzystany okres" nie zostaną nam zwrócone.

Przedłużenie ochrony

Jeśli chcemy przedłużyć ochronę, musimy uiścić opłatę przed upływem bieżącego okresu ochrony. Jeśli jednak zapomnimy o tym, możemy to zrobić jeszcze w ciągu 6 miesięcy, ale wtedy musimy zapłacić kwotę większą o 30%.

Co uważane jest za naruszenie prawa ochronnego?

Naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego polega głównie na nieuprawnionym używaniu znaku w obrocie gospodarczym. Naruszenie może wystąpić, gdy ktoś używa identycznego znaku dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak zarejestrowano, bez wcześniejszego praw do korzystania z tego znaku.

Naruszenie może także wystąpić w przypadku użycia znaku identycznego lub podobnego dla podobnych towarów lub usług. Kluczowym czynnikiem jest tu ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, zwłaszcza jeśli mogą oni mylić dwa znaki ze sobą.

Jeżeli nasz znak towarowy jest renomowany, ochrona jest szersza i rozciąga się na wszelkie towary i usługi.

Podsumowanie

Ochrona znaku towarowego daje właścicielom wyłączność do korzystania z ich znaków. Choć może być ona przedłużana niemalże nieograniczenie, ważne jest, aby pamiętać o terminach opłat i śledzić potencjalne naruszenia. Jeśli masz wątpliwości co do swojego znaku towarowego, warto skonsultować się z radcą patentowym.

Artykuł napisany we współpracy z Kancelaria Patentowa Kraków