Tuż przed godziną 8.00 rano przed siedzibą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Krakowie-Rząsce stawiło się blisko 200 osób. Wszyscy gotowi i zdeterminowani, by przejść szkolenie i umocnić szeregi „terytorialsów”. W uroczystości wcielenia do Wojsk Obrony Terytorialnej towarzyszył im II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, który wspólnie z dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Marcinem Siudzińskim spotkał się z kandydatami na żołnierzy.

- Rozpoczynające się właśnie szkolenia są kolejnym etapem drogi, która związała nadzieje i marzenia młodych ludzi z Wojskiem Polskim. Nosić mundur, służyć Ojczyźnie, wspierać swoją społeczność – to duma i zobowiązanie. Potraktujcie najbliższe dni także jako okazję do sprawdzenia i rozwinięcia własnych kompetencji oraz do zawiązania wspólnoty – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Szkolenie podstawowe potrwa 16 dni i będzie realizowane w Krakowie. Obejmie ono tych, którzy z Wojskami Obrony Terytorialnej dopiero rozpoczynają swoją przygodę.

Celem szkolenia podstawowego jest wdrożenie ochotnika do służby w komponencie terytorialnym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce szkolenie to obejmuje zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich. Zanim jednak ochotnik rozpocznie praktyczne ćwiczenia, zobowiązany jest do zaliczenia teorii w ramach kursu podstawowego. Materiały do tego kursu otrzymuje się podczas rekrutacji.

Zwieńczeniem szkolenia podstawowego będzie egzamin, tak zwana „pętla taktyczna”. Wśród zadań, którym będą musieli podołać rekruci, znajdą się między innymi takie wyzwania jak: marsz w pełnym oporządzeniu ważącym ok. 30 kg, ewakuacja rannego z pola walki, wykonanie okopu, praca z mapą czy dostarczenie amunicji na czas.

Ci, którzy z wynikiem pozytywnym zakończą „pętlę taktyczną”, złożą przysięgę w sobotę, 23 września 2023 r., o godzinie 12.00 w Miechowie.

W siedzibie Jednostki stawili się dzisiaj także żołnierze, którzy szkolenie podstawowe mają już za sobą. Jakiś czas temu wypowiedzieli oni również uroczyste słowa ślubowania. Dzisiaj przyszedł czas na kontynuację zdobywania wiedzy. Swoje umiejętności będą oni mogli poszerzyć podczas szkolenia wyrównawczego. Potrwa ono 8 dni i odbędzie się w Oświęcimiu.

Szkolenie wyrównawcze skierowane jest do rezerwistów. Jest ono odpowiednikiem szkolenia podstawowego dla ochotników, lecz w założeniu przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy, którzy zgłoszą chęć podjęcia służby w WOT. Może być realizowane w trybie ciągłym, obejmującym 8 dni szkolenia lub trybie weekendowym, obejmującym cztery 2-dniowe szkolenia (łącznie 8 dni).

Szkolenie wyrównawcze jest nowatorskim projektem WOT i nie występuje w innych rodzajach sił zbrojnych RP (choć nie jest to rozwiązanie odosobnione w siłach zbrojnych NATO, przykładem może być kurs RASP stosowany w jednostkach US Rangers).

Szkolenie wyrównawcze zakłada takie elementy jak: sprawdzian przygotowania fizycznego, wdrożenie elementów szkolenia taktycznego właściwego dla lekkiej piechoty oraz odświeżenie umiejętności i wiedzy z zakresu szkolenia podstawowego.

Wśród blisko 200 kandydatów, którzy zostali dzisiaj wcieleni, 22% stanowią kobiety.

- Żyć tak, by być zawsze gotowym. Być pomocnym ramieniem i tarczą dla swojej społeczności. Walczyć niezłomnie, nie dać się złamać przeciwnościom. Wreszcie – stać na straży wartości, o które walczyli patroni. To tylko niektóre z elementów credo „Terytorialsów”. Jego filary opierają się na poszanowaniu tradycji i oddaniu drugiemu człowiekowi. Sama służba zaś pozwala łączyć pracę zawodową z wojskową pasją. Niech będzie to nieustanną motywacją do codziennej aktywności i doskonalenia swoich umiejętności. Niech przyczyni się także do przezwyciężania wszelkich trudności i przyniesie dumę z pracy i postawy, która może być wzorem dla innych – dodaje II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Obecnie w Małopolsce w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy około 2 tys. żołnierzy.Źródło: https://terytorialsi.wp.mil.pl/


WOT_20230908 WOT_20230908 WOT_20230908 WOT_20230908 WOT_20230908 WOT_20230908 WOT_20230908 WOT_20230908 WOT_20230908