Przypominamy, że jeszcze do 22 września można zgłaszać kandydatury na radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego.

Jak zgłosić kandydaturę?

Zgłaszanie kandydatur odbywa się wyłącznie elektronicznie, poprzez rejestrację i wypełnienie zgłoszenia aplikacyjnego w Strefie Kandydata, na stronie https://powiat-krakowski.mlodziezowa-rada.org/.

Kto może kandydować?

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma osoba ucząca się, która w ostatnim dniu głosowania ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia, zamieszkała na terenie powiatu krakowskiego oraz która nie została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

O MŁODZIEŻOWEJ RADZIE POWIATU KRAKOWSKIEGO

Czym jest i czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Powiatu Krakowskiego?

Młodzieżowa Rada Powiatu Krakowskiego jest reprezentacją uczącej się młodzieży, zamieszkującej powiat krakowski. W skład Rady wchodzi 15 radnych wyłonionych w ośmiu okręgach wyborczych.

Młodzieżowa Rada funkcjonuje jako organ kolegialny, ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla organów Samorządu Powiatu Krakowskiego. Opiniuje projekty uchwał dotyczące młodzieży, podejmuje działania na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej oraz bierze udział w opracowaniu działań strategicznych powiatu na rzecz młodzieży oraz monitoruje ich realizację.

Cele działania Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego:

  • zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych ludzi na poziomie lokalnym,
  • zwiększenie poziomu edukacji obywatelskiej młodych osób, które w większym zakresie będą reprezentowane na forum publicznym,
  • pobudzenie idei samorządności wśród młodzieżowych przedstawicieli wspólnoty lokalnej.

Głosowanie w wyborach

Kiedy odbędzie się głosowanie?

Głosowanie na kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego odbywać się będzie w dniach 6-10 listopada 2023 r.

Kto może głosować?

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma osoba ucząca się, która w dniu głosowania ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia, zamieszkała na terenie powiatu krakowskiego.

Jak zagłosować?

Wybory przeprowadzane są w 8 okręgach wyborczych.

Osoby posiadające czynne prawo wyborcze dokonują wyboru Radnych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap wyborów.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym. Osobom, które nie mają dostępu do Internetu, Starosta Krakowski zapewnia możliwość oddania głosu w siedzibie Starostwa oraz w innych wyznaczonych przez Starostę miejscach, tj.:

  • Słowackiego 20, Kraków – p. 103, pn. – pt. 700-1500;
  • Zapole 2, Węgrzce – Dziennik Podawczy, pn. 9ºº-17ºº, wt. – pt. 730-1530,
  • Kopernika 13, Skawina – Dziennik Podawczy, 9ºº-17ºº, wt. – pt. 730-1530.

Kontakt

Telefon: 12 39 79 103

 Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres www: https://powiat-krakowski.mlodziezowa-rada.org/