W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2023/2024, po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, nastąpił wzrost natężenia ruchu w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do nich. Mając na uwadze zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, w dniach od 4 do 8 września 2023 r. małopolska Policja prowadzi wzmożone działania pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.

4 września 2023 roku (poniedziałek) o godz. 10.30 przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105, im. L. Wawrzyńskiej w Krakowie na os. Słonecznym 12, odbył się  briefing prasowy dotyczący akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W spotkaniu wzięli udział: Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podinsp. Wojciech Matras oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie pan Tomasz Król.

Jako pierwsza głos zabrała pani Kurator Nowak, która podkreśliła zaangażowanie małopolskiej Policji w działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów na drodze. Wspomniała jak ważna jest edukacja w szkole w zakresie przepisów ruchu drogowego, zdobywania kart rowerowych uprawniających do poruszania się po drodze rowerem czy też hulajnogą elektryczną. Zachęcała szkoły podstawowe do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Odblaskowa Szkoła”, który w Małopolsce realizowany jest od 2010 roku.

Następnie wystąpił  Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podinsp. Matras, który podkreślił, że bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest priorytetem działań Policji. Prowadzone na przestrzeni lat różnego rodzaju przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjne, nadzorczo - kontrolne oraz inżynieryjne wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na małopolskich drogach. Na przestrzeni ostatnich 5 lat wśród dzieci do lat 14  liczba ofiar wypadków uległa zmniejszeniu o 36%. Wskazał, że w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym małopolska Policja prowadzi wzmożone działania „Bezpieczna droga do szkoły”, w ramach których  kierowani są w rejony placówek oświatowo – wychowawczych funkcjonariusze, którzy zwracają uwagę na zachowanie kierowców samochodów wobec pieszych - szczególnie w rejonach przejść dla pieszych, korzystanie z pasów bezpieczeństwa i właściwe przewożenie dzieci w pojazdach, prawidłowe poruszanie się najmłodszych uczestników ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły. Podkreślił również, że w działaniach nadzorczo – kontrolnych policja będzie dążyć do objęcia nadzorem jak największej ilości szkół, a w działaniach profilaktyczno – edukacyjnych  będzie prowadzić spotkania z dziećmi i młodzieżą. Wspomniał również o rozszerzeniu akcji konkursowej „Odblaskowa Szkoła” na województwa śląskie, świętokrzyskie i podkarpackie, gdzie pilotażowo będą realizowane założenia tego innowacyjnego podejścia do edukacji uczniów w zakresie ruchu drogowego. Na koniec, naczelnik zaznaczył, że jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, policjanci wspólnie z zarządcami dróg przeprowadzili lustrację oznakowania w rejonach małopolskich szkół. Sprawdzono 948 miejsc, co skutkowało 111 wnioskami dotyczącymi zmian w zakresie poprawy stwierdzonych nieprawidłowości mi.in. dotyczącymi widoczności i ustawienia znaków drogowych, nieczytelność znaków, brak właściwego oznakowania, oznakowanie zasłonięte przez roślinność, uszkodzenie znaków.

Następnie wystąpił  dyrektor Król, który podkreślił jak ważna jest edukacja uczniów  w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze. Podziękował małopolskim policjantom za aktywne działania w tym zakresie. Uczestnictwo w lekcjach bezpieczeństwa z uczniami, a także prowadzenie działań nadzorczo – kontrolnych w rejonach szkół.

W briefingu brali również udział uczniowie klasy II, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie.  Pod opieką wychowawczyni i policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie uczyli się bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych. Wraz z policjantami zatrzymywali kierowców, którzy w zamian za bezpieczną jazdę otrzymywali krówki z logo Policji.