Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w tym roku uruchomił w Tarnowie Punkt Informacyjno-Doradczy. Znajduje się on w budynku delegatury przy alei Solidarności 5-9. To tu obywatele państw trzecich uzyskują informacje i pomoc związaną m.in. z legalizacją pobytu i pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziś odbył się dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego w Tarnowie.

- Liczba zadań i spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, w tym roku zainicjowałem uruchomienie Punktu Informacyjno-Doradczego w Tarnowie. Dzięki temu rozwiązaniu osoby przebywające we wschodniej części naszego województwa nie będą musiały udawać się po poradę i pomoc do Krakowa. To spore ułatwienie - mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W maju tego roku rozpoczęły się prace remontowo-budowlane dla utworzenia nowej przestrzeni funkcjonowania PID. 22 czerwca została oddana do użytku nowa przestrzeń obsługowa. Utworzono nowoczesną i profesjonalną salę obsługi przeznaczoną do bezpośredniego załatwiania spraw obywateli państw trzecich, przyjazną zarówno dla klientów, jak i pracowników ich obsługujących. Dodatkowo oddano do użytku profesjonalną salę konferencyjno-szkoleniową, którą wyposażono w nowoczesny sprzęt umożliwiający korzystanie z dostępnych narzędzi technologicznych oraz komunikacyjnych.

Punkt jest częścią Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt. „Małopolska otwarta”.

- Na miejscu pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie udzielają pomocy w zakresie m.in.: przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce, bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków, pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce – mówi I wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Punkt działa codziennie w godz. 7.30- 15.30.


20230817 <a href=Tarnów punkt informacyjno doradczy " style="margin-right:10px;" />20230817 <a href=Tarnów punkt informacyjno doradczy " style="margin-right:10px;" />20230817 <a href=Tarnów punkt informacyjno doradczy " style="margin-right:10px;" />20230817 <a href=Tarnów punkt informacyjno doradczy " style="margin-right:10px;" />20230817 <a href=Tarnów punkt informacyjno doradczy " style="margin-right:10px;" />20230817 <a href=Tarnów punkt informacyjno doradczy " style="margin-right:10px;" />20230817 <a href=Tarnów punkt informacyjno doradczy " style="margin-right:10px;" />20230817 <a href=Tarnów punkt informacyjno doradczy " style="margin-right:10px;" />20230817 <a href=Tarnów punkt informacyjno doradczy " style="margin-right:10px;" />20230817 <a href=Tarnów punkt informacyjno doradczy " style="margin-right:10px;" />20230817 <a href=Tarnów punkt informacyjno doradczy " style="margin-right:10px;" />