Środki dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na tzw. remonty nakładkowe, Rządowy Program Odbudowy Zabytków w Małopolsce oraz podwyższenie świadczenia wychowawczego z 500 zł na 800 zł. To główne kwestie poruszone w „Tematach dnia” na antenie TVP3 Kraków. Gościem programu był II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Dziś wicewojewoda podpisał umowy z samorządowcami z Podhala, potwierdzające dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- W powiecie tatrzańskim kwota na remonty to blisko 1,5 mln zł. Poza tym w powiecie nowotarskim, w którym byłem dzisiaj wcześniej, również podpisywaliśmy umowy z samorządowcami. Tutaj środki finansowe z tego komponentu popłyną do powiatu i gmin. Te środki zostaną przeznaczone na polepszenie jakości dróg. To są remonty szybkie, niewymagające zaawansowanych prac czy projektów, więc są to projekty, które są realizowane do 12 miesięcy – mówił II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

- Od początku funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do małopolskich gmin i powiatów wpłynęło blisko 1,3 mld zł. Te pieniądze pozwoliły na wyremontowanie blisko 1,2 tys. km dróg gminnych i powiatowych – dodaje wicewojewoda.

Rozmawiano także o środkach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Małopolska otrzymała środki w wysokości ponad 200 mln zł, które pozwolą wykonać prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w ramach blisko 380 inwestycji.

II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński odniósł się również do szerokiego wsparcia w ramach rządowych programów kierowanych w stronę polskich rodzin. Kolejnym wymiarem tego wsparcia jest podwyższenie od 1 stycznia 2024 roku wysokości świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł.

Zachęcamy do objerzenia całego programu: https://krakow.tvp.pl/28540032/tematy-dnia


Kraków " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/2023_08_09_09_16_08_Tematy_dnia.jpg">Kraków " src="/images/article/fotos/m_2023_08_09_09_16_08_Tematy_dnia.jpg" alt="2023_08_09_09_16_08_Tematy_dnia" style="margin-right:10px;" />Kraków " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/2023_08_09_09_13_58_Tematy_dnia.jpg">Kraków " src="/images/article/fotos/m_2023_08_09_09_13_58_Tematy_dnia.jpg" alt="2023_08_09_09_13_58_Tematy_dnia" style="margin-right:10px;" />