- Prawie 15 mln zł dla samorządów z powiatu bocheńskiego, a prawie 5,5 mln zł dla samorządów z powiatu brzeskiego. To kwota dofinansowań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Każda z tych inwestycji, które otrzymały wsparcie, ma ten sam cel: chronić naszą pamięć historyczną; troszczyć się o dziedzictwo kulturowe; dbać o to, co zostawili nam przodkowie, a co my winniśmy przekazać następnym pokoleniom. Bo zabytki to nasze „być albo nie być” – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który wraz z parlamentarzystami: Anną Pieczarką, Józefą Szczurek- Żelazko, Włodzimierzem Bernackim, Piotrem Sakiem i Norbertem Kaczmarczykiem wręczał dziś samorządowcom czeki potwierdzające przyznane dofinansowane.

Uroczystości odbyły się przed bazyliką św. Mikołaja w Bochni oraz przed kościołem w Strzelcach Wielkich w gminie Szczurowa.

- Właśnie na remont budowlano-konserwatorski ogrodzenia bazyliki pw. św. Mikołaja w Bochni przeznaczyliśmy prawie 0,5 mln zł. Z kolei renowacja obiektów kultu religijnego na terenie gminy Szczurowa to zadanie, które otrzymało dofinansowanie na poziomie 1,2 mln zł. Wśród projektów z najwyższym dofinansowaniem w Małopolsce – wynoszącym 3 430 000 zł – jest I etap prac konserwatorskich zabezpieczających budynki Zespołu Dworskiego w Ostrowie Szlacheckim. Prawie milion zł trafi na I etap remontu zabytkowego budynku Liceum Katolickiego w Brzesku stanowiącego własność powiatu brzeskiego. Wśród zaplanowanych dzięki rządowemu dofinansowaniu inwestycji są też choćby prace konserwatorskie bramy zamku w Wiśniczu (dotacja w wysokości 0,5 mln zł) czy przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym (dotacja w wysokości prawie 0,5 mln zł) – wylicza wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Wysokość środków dla samorządów z powiatu bocheńskiego:
powiat bocheński – 4 468 800 (3 zadania),
gmina Bochnia – 1 240 000 (3 zadania),
gmina Drwinia – 872 200 (1 zadanie),
gmina Lipnica Murowana – 972 510,75 (2 zadania),
gmina Łapanów – 1 285 760 (3 zadania),
miasto Bochnia – 1 293 500 (2 zadania),
gmina Nowy Wiśnicz – 1 000 000 (2 zadania),
gmina Rzezawa – 1 166 200 (3 zadania),
gmina Trzciana – 1 181 074,93 (3 zadania),
gmina Żegocina – 1 217 993,40 (2 zadania).

Wysokość środków dla samorządów z powiatu brzeskiego:
powiat – 980 000 (1 zadanie),
gmina Borzęcin – 999 600 (2 zadania),
gmina Brzesko – 1 318 931,54 (2 zadania),
gmina Dębno – 338 470 (1 zadanie),
gmina Gnojnik – 150 000 (1 zadanie),
gmina Szczurowa – 1 700 000 (2 zadania).

Przypomnijmy. Dzięki decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego Małopolska otrzymała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków prawie 202 mln zł. Środki te pozwolą na wykonanie prawie 380 inwestycji związanych z zabytkami: prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych.

– Często zabytki są dumą lokalnych społeczności. Mogą być magnesem przyciągającym turystów do zapoznania się z lokalną kulturą danego regionu. Nie ma nic ważniejszego niż kultura, która tworzy tą przestrzeń do życia dla całego społeczeństwa, dla całego narodu – zwrócił uwagę premier Morawiecki.

Zasady programu

Nabór wniosków trwał do końca marca 2023 roku. Jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o dofinansowania na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Dofinansowanie przyznane zostało maksymalnie w wysokości 98% wartości inwestycji, a minimalny udział własny wynosi 2%.

Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie 10 wniosków w trzech kategoriach:
• do 150 000 zł;
• do 500 000 zł;
• do 3 500 000 zł.

Przedmiotem wniosku mogły być prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane. Pozyskane środki samorząd może przeznaczyć bezpośrednio na zabytki pod swoją opieką albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Program dopuszczał finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków.

Wyniki dla Małopolski:
https://www.gov.pl/web/premier/zabytki-w-calej-polsce-odzyskaja-dawny-blask?fbclid=IwAR3cWM8ifLurSk8PJDpzsxbZuVe0BnzqPvh_yGcGAMaSMFPFn-SjiDnIPus

20230724_RPOZ 20230724_RPOZ 20230724_RPOZ 20230724_RPOZ 20230724_RPOZ 20230724_RPOZ 20230724_RPOZ 20230724_RPOZ 20230724_RPOZ 20230724_RPOZ