Z uwagi na ważny interes społeczny, a także mając na uwadze wiele emocji, które narosły wokół zdarzenia z Krakowa w Komendzie Głównej Policji odbył się briefing prasowy z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem, aby uzyskać szerszy punkt widzenia na zaistniałą sytuację.