Sprostowanie do artykułu Gazety Wyborczej pt. „Brakuje setek policjantów. Efekt: ofiara przemocy domowej na patrol czeka godzinami” umieszczonego 15 lipca br. w elektronicznym wydaniu gazety.

Przedmiotowy artykuł  w odniesieniu do aktualnej  sytuacji kadrowej małopolskiej Policji błędnie przedstawia jej skutki. Podane dane  (bez wskazania źródła), cyt. „W pandemicznym 2021 roku ulice Krakowa patrolowało 36 tysięcy policjantów. Rok później tylko 10 tysięcy” mają  się nijak do sytuacji kadrowej w 2023 roku, nadto nie przedstawiają sytuacji kadrowej  w roku ubiegłym, która była stosunkowo dobra a  liczba wakatów w roku 2022  nie odbiegała znacząco od lat poprzednich. Z kolei teza o czekaniu ofiary przemocy domowej godzinami na patrol jest oparta na jednym - nie zweryfikowanym przez  redaktorkę przykładzie (do którego nie dano nam się odnieść) przedstawia nieprawdziwy obraz Policji.

Otóż aktualne braki kadrowe nie skutkują niemożnością realizacji naszych zadań, a  przed wszystkim nie odbijają  się negatywnie na osobach zgłaszających interwencje. Interwencje są realizowane, a te  dotycząc przemocy domowej -  traktowane priorytetowo. Np. w Krakowie, średni czas reakcji na zgłoszone zdarzenia (czyli czas podjęcia interwencji od momentu zgłoszenia) określanych jako pilne czyli dotyczących  m.in. zagrożenia życia i zdrowia   (w tym przemocy domowej) w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniósł 11 minut i 17 sekund a w roku  ubiegłym 12 minut i 52 sekundy. Skrócenie czasu reakcji nastąpiło  pomimo znacznie większej liczby przeprowadzonych interwencji. Bowiem w  I półroczu tego roku w Krakowie zrealizowano  83684 interwencji a w analogicznym okresie roku biegłego  - 81654.  Należy także zwrócić uwagę na aktywności krakowskich policjantów. Służby patrolowo-interwencyjne w I półroczu 2023 ujawniły 39494 wykroczenia, tj. o 8321 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Powyższe wskazuje na wzrost efektywności i profesjonalizację naszej kadry - co jest wynikiem odpowiedniego dobru i szkolenia policjantów. Nie jest dla nas bowiem priorytetem bezwzględne  zapełnienie  wakatów tylko nabór osób o odpowiednich predyspozycjach.

Na koniec  dziękujemy redakcji Gazety Wyborczej za opublikowanie w informacji o prowadzonej przez nas rekrutacji  i opublikowanie materiałów  promocyjnych zachęcających do wstąpienia w nasze szeregi. Szersze dotarcie do społeczeństwa może spowodować większe zainteresowanie służbą  co oczywiście będzie dla nas korzystne z rekrutacyjnego punktu widzenia ale przede wszystkim będzie korzystne dla bezpieczeństwa mieszkańców.