Na pograniczu polsko-słowackim, pomiędzy pasmem Tatr i Babią Górą, rozpościera się niezwykła kraina. Orawa - wyrosła na styku kultur i tradycji, posiada swój unikatowy charakter. Dziś w swoistej stolicy regionu – Jabłonce – zainaugurowano doroczne święto.

Program trzydniowych obchodów XXXI Orawskiego Lata jest bardzo bogaty. Przewidziano w nim nie tylko atrakcje kulturalne i folklorystyczne, ale także akcenty patriotyczne. Dzisiaj z samorządowcami regionu i mieszkańcami spotkał się wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecni byli także: sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka, posłanka Anna Paluch, senator Jan Hamerski oraz starosta nowotarski Krzysztof Faber.

Pamięć
Uroczystości rozpoczęto od złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym bojowników o wolność i przyłączenie części Orawy do Polski w latach 1918-1920.

- Dzieje Orawy nie były łatwe. W jej historii nie brakowało jednak orędowników polskości tych terenów. Ich zapał i determinację najlepiej definiuje krótka inskrypcja na obelisku, przytaczająca słowa polskiego patrioty, ks. Ferdynanda Machaya: „Mamy prawo żyć w Polsce i nikt nam tego prawa odmówić nie śmie”. Cześć bohaterom, którzy niestrudzeni pokonali długą drogą, by serce wskrzeszonej Polski mogło zabić także na tych ziemiach – mówi wojewoda Łukasz Kmita.   

Mieć Orawę w sercu
Dalsza część wydarzeń przeniosła się do Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. To tu wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał wójtowi gminy Jabłonka Antoniemu Karlakowi odznaczenie państwowe.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany został postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego, za działalność społeczną i publiczną.

- W tym zaszczytnym wyróżnieniu urzeczywistnia się docenienie Pana postawy, przepełnionej silnym zaangażowaniem na rzecz Orawy i zamieszkującej ją Społeczności. Pana wyjątkowo aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym Ziemi Orawskiej możemy dostrzec w szerokim katalogu cennych inicjatyw i powszechnie ważnych projektów. Niech to odznaczenie przynosi satysfakcję i motywuje do dalszej, równie owocnej służby na rzecz mieszkańców i gości odwiedzających ten urokliwy zakątek Polski – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Wójt Antoni Karlak jest aktywnym działaczem Orawy. Realizuje swoją misję między innymi za pośrednictwem pełnionej funkcji. Na stanowisku włodarza gminy pracuje od 2006 r. Zachowanie, krzewienie i upowszechnianie kultury orawskiej zaowocowało m.in. I Światowym Zjazdem Orawian, który odbył się w 2012 r.

- Być ambasadorem tradycji i kultury ziemi, z której się wyrasta, to odpowiedzialne zadanie. W każdym zakątku gminy widać, że w Jabłonce nie brakuje osób zaangażowanych w pełnienie tej wyjątkowej misji. Niech to miejsce zawsze tętni radością wyrastającą z dziedzictwa tradycji i historycznych wydarzeń, jakie były jego udziałem. Być dumnym ze swojego pochodzenia znaczy prezentować odpowiedzialną i dojrzałą społecznie postawę – dodaje wojewoda.   


Rozwój
Spotkanie było okazją do podsumowania szeroko rozumianej współpracy gminy Jabłonka z samorządami partnerskimi. Przy okazji odbyła się także promocja publikacji pt. „Gmina Jabłonka 2006-2022. Zrównoważony rozwój w świetle zrealizowanych przedsięwzięć”.

Orawskie Lato będzie gościć na stadionie sportowym w Jabłonce do późnych godzin wieczornych 16 lipca.


20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie 20230714 Jabłonka odznaczenie