Polskie lasy to ostoja różnorodności fauny i flory. Na gruntach Lasów Państwowych znajduje się aż 80% wszystkich form ochrony przyrody. Na straży najcenniejszych gatunków i siedlisk stoją leśnicy. Dziś brać leśna obchodzi swoje święto – Ogólnopolski Dzień Leśnika.

Uroczystości odbyły się w Starym Sączu. Uczestniczył w nich wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który odczytał list od wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego. Obecni byli także parlamentarzyści: sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik oraz przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych oraz leśnicy z całego kraju.

Szacunek i wdzięczność

– W tym szczególnym dniu, jakim jest Ogólnopolski Dzień Leśnika, kłaniamy się św. Kindze, której zawdzięczamy rozwój gospodarczy ziemi sądeckiej i ziemi krakowskiej. Wspominamy króla Jana III Sobieskiego, który po zwycięstwie oręża polskiego przybył do Starego Sącza, by poprzeć starania o beatyfikację św. Kingi. Oddajemy hołd św. Janowi Pawłowi II, który w 1999 r. kanonizował św. Kingę i pozostawił testament etyczny dla kolejnych pokoleń Polaków. Jesteśmy tu też po to, by wyrazić wdzięczność wszystkim leśnikom za ich działania na rzecz naszego wspólnego bogactwa naturalnego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczystości rozpoczęła odprawa leśników. Następnie przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu odbyła się msza święta. Okazją do oceny podejmowanych zadań i wypracowania kierunków działania na przyszłość była Krajowa Narada Leśników. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wspomnienie św. Jana Gwalberta

Ogólnopolski Dzień Leśnika odbywa się w dniu wspomnienia liturgicznego św. Jana Gwalberta, w 950. rocznicę jego śmierci.

Pielęgnowanie pamięci o św. Janie Gwalberta powierzył leśnikom św. Jan Paweł II podczas mszy świętej odprawionej w Dolomitach w 1987 r.

– Jak powiedział Papież Polak: „Patrząc na łąki, lasy, źródła i wznoszące się ku niebu szczyty, wszyscy odczuwamy pragnienie, by dziękować Bogu za Jego wspaniałe dzieła i wsłuchując się w głos przyrody, słowami modlitwy wyrazić nasz zachwyt… Owe cuda natury są dziełem samego Twórcy piękna”. To właśnie leśnicy w głównej mierze dbają o te „wspaniałe dzieła”, opiekując się bogactwem naturalnym naszych regionów. Z okazji Dnia Leśnika składam serdeczne życzenia wszystkim osobom zaangażowanym w podejmowanie tych działań i przekazuję wyrazy uznania wobec pracy i dbałości o nasze środowisko. Niech św. Jan Gwalbert, orędownik leśników, ma Was w swojej opiece – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

W przyszłym roku Lasy Państwowe będą obchodzić jubileusz 100-lecia. Dzień Leśnika zainaugurował obchody tej rocznicy.

20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych 20230712 Sto lat lasów państwowych