„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają Ofiary”. Słowa te, stanowiące inskrypcję na pomniku, przed którym się gromadzimy, najsilniej oddają to, co chcemy dziś, w rocznicę „krwawej niedzieli”, wyrazić. Ta nasza pamięć nie może nikogo dziwić, bo ona jest dla nas wszystkich zobowiązaniem. Pamięć utrzymuje nas przy życiu, łagodzi ból i prowadzi do prawdy, której tak bardzo potrzebujemy. Wiemy bowiem, że tylko na fundamencie prawdy możemy budować wspólną przyszłość; że prawda oczyszcza z niesprawiedliwości; że wierność prawdzie daje podwaliny pod kształtowanie dobrych i uczciwych relacji pomiędzy narodami – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W 80. rocznicę krwawych wydarzeń, które stały się udziałem polskich rodzin z Kresów, oddano cześć wszystkim ofiarom ukraińskich nacjonalistów. Rocznicowe obchody przygotowane zostały wspólnie przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę i Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, przedstawiciele korpusu konsularnego: Wiaczesław Wojnarowski - konsul generalny Ukrainy w Krakowie, Dagmar Hillebrand - konsul Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Nicolas Dubois - reprezentujący konsul generalną Francji w Krakowie, a także przedstawiciele służb mundurowych, instytucji publicznych i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Krakowa.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Rakowickim. Ich dalsza część odbyła się przy pomniku ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu.

- Oddajemy dziś hołd pomordowanym, niejednokrotnie w straszny sposób. Oddajemy hołd ich niezawinionej śmierci. Oni zginęli, bo byli Polakami. Oddajemy hołd krzykowi, z którym ginęli. Oddajemy hołd wsiom, które zniknęły z powierzchni ziemi. Oddajemy hołd przejmującej ciszy, która po nich została. Mord jest mordem. Nie można o tym zapominać. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

- Nie jest przypadkowe to miejsce i nie jest przypadkowy ten czas. W Narodowym Dniu Pamięci Ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej przywołujemy w naszych myślach te tragiczne wydarzenia, które przed ośmioma dekadami odcisnęły bolesne piętno na dziejach naszego Narodu i dotkliwie zraniły wiele polskich rodzin z Kresów. Trudno wobec tego dramatu przejść obojętnie i trudno go wymazać z pamięci rodzin 130 tysięcy Polaków, którzy zginęli w wyniku ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na terenie wschodnich, przedwojennych województw: wołyńskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego – mówi wojewoda.

Wspólnie z kapelanem krakowskich środowisk niepodległościowych i kombatanckich o. Jerzym Pająkiem OFMCap na cmentarzu, u stóp pomnika, wybrzmiała modlitwa w intencji ofiar ludobójstwa. Odczytany został także Apel Pamięci, a następnie kompania honorowa Wojska Polskiego oddała salwę honorową.

Za sprawą odczytanych fragmentów wspomnień, w sposób szczególny wybrzmiał głos naocznych świadków „krwawej niedzieli”.

***

W niedzielę 11 lipca 1943 roku ponad 100 miejscowości na Wołyniu zostało napadniętych wskutek skoordynowanej akcji Ukraińskiej Powstańczej Armii i formacji z nią powiązanych.

Zamieszkujący te miejscowości Polacy zostali brutalnie zamordowani. „Krwawa niedziela” była apogeum ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i w sąsiednich regionach okupowanej Rzeczypospolitej Polskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w 2016 roku 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej


20230711 Wołyń Rakowice 20230711 Wołyń Rakowice 20230711 Wołyń Rakowice 20230711 Wołyń Rakowice 20230711 Wołyń Rakowice 20230711 Wołyń Rakowice 20230711 Wołyń Rakowice 20230711 Wołyń Rakowice 20230711 Wołyń Rakowice 20230711 Wołyń Rakowice 20230711 Wołyń Rakowice 20230711 Wołyń Rakowice