Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, współtwórca i dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej tegoż Uniwersytetu Papieskiego, dyrektor Akademickiego Centrum Medialnego. Autor wielu publikacji z obszaru filozofii nauki, filozofii mediów, teorii mediów i etyki mediów. Wybitny duchowny, teolog, filozof, medioznawca i profesor nauk społecznych, członek Rady Programowej Telewizji Polskiej, zasłużony pedagog.

Dziś zakończyła się ziemska wędrówka ks. prof. dr. hab. Michała Drożdża. W uroczystościach pogrzebowych udział wziął II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, który przekazał na ręce rodziny odznaczenie prezydenckie.

- Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy dziś wybitnego człowieka, który swoją pracą, każdego dnia, przyczyniał się do rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Przez lata był wzorem i autorytetem dla tak wielu młodych ludzi, którzy podejmowali naukę na uniwersytecie. Otaczała go  miłość ludzi, dla których pozostał niekwestionowanym autorytetem - mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Uroczystości pogrzebowe poprzedzone zostały pożegnalną mszą świętą w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Udział w nich wzięła wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pogrzeb miał miejsce w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej.

*
Ksiądz Profesor urodził się 19 lutego 1958 roku w Nowym Sączu. Po święceniach kapłańskich, które przyjął 22 maja 1983 roku z rąk bpa Jerzego Ablewicza, rozpoczął swoją naukową karierę. Jego wykształcenie obejmuje magisterium z teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz studia na Politechnice Federalnej w Zurychu. Ks. prof. Drożdż zdobył stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Leopolda Franciszka w Innsbrucku, a w 2007 roku został habilitowany w Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku. W 2020 roku otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

Więcej: https://upjp2.edu.pl/aktualnosci/zmarl-ks-prof-michal-drozdz-2314.html


20230621 pogrzeb 20230621 pogrzeb 20230621 pogrzeb 20230621 pogrzeb