– Już po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca młodych ludzi do poszerzenia wiedzy o bezpieczeństwie na terenie gospodarstwa rolnego. Wszystko za sprawą konkursów, które nie tylko dają możliwość wykazania się talentem, ale także przypominają o tym, co może stanowić zagrożenie, czego należy się wystrzegać – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W czwartkowe przedpołudnie w Instytucie Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w podkrakowskich Balicach miała miejsce Gala Finałowa dwóch konkursów organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W uroczystości, podczas której uhonorowani zostali laureaci etapu wojewódzkiego, wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Bogactwo polskiej wsi to także bogactwo rodzin, które często z pokolenia na pokolenie przekazują sobie umiłowanie do ziemi i hodowli. Kształtowanie właściwych postaw dzieci, przypominanie im o możliwych zagrożeniach, jest inwestycją w przyszłe pokolenia rolników. Poprzez konkursy, zabawę i możliwość wykazania się talentem i umiejętnościami, przekazywana jest bezcenna wiedza. Jestem przekonany, że dobre wrażenia i emocje wyniesione z rywalizacji, będą przez wiele lat miłym wspomnieniem wszystkich jego uczestników – dodaje wojewoda.

„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Właśnie pod takich hasłem odbywała się tegoroczna rywalizacja w dwóch konkursach: IV Ogólnopolskim Konkursie na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym oraz XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci.

- W zadaniu dotyczącym ułożenia rymowanki mogły uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych w okresie przyjmowania zgłoszeń podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych Łącznie do konkursu w całej Polsce przystąpiło 2 072 dzieci, tj. o 551 (36,2%) więcej niż w ubiegłym roku. W Małopolsce powstało 440 rymowanek spełniających wymogi konkursowe – mówi dyrektor KRUS Justyna Kosecka-Cygan.

Zgodnie z Regulaminem, zgłoszone rymowanki zostały ocenione przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe, a następnie, na etapie centralnym – przez powołaną przez Prezesa KRUS Centralną Komisję Konkursową, która wybrała spośród 48 zakwalifikowanych prac - 20 zwycięskich. Wśród nich znalazło się 3 laureatów z naszego województwa.

W konkursie plastycznym udział mogli wziąć uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III, II grupa – klasy IV-VIII. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposobów zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

W tym roku prace plastyczne przesłało 38 146 uczniów z 3 184 szkół podstawowych z terenów wiejskich z całej Polski. W tym 8 641 prac przygotowanych zostało przez małopolskich uczniów. Reprezentowali oni 555 szkół, w których na co dzień uczą się i rozwijają swoje talenty.

Zgodnie z regulaminem Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru 50 najlepszych prac spośród 96 zakwalifikowanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe.

W pierwszej grupie wiekowej na podium znalazło się dwoje uczniów z Małopolski. Zajęli oni pierwsze i drugie miejsce. Ponadto jedna osoba otrzymała wyróżnienie w ramach prac przygotowanych przez dzieci z grupy wiekowej drugiej.

- Kreatywność i pomysłowość tegorocznych uczestników, zarówno wyzwania plastycznego, jak i wymagającego ułożenia rymowanki, była ogromna. W pracach widać było, że odpowiadanie na niełatwe zadanie konkursowe sprawiło wiele radości wszystkim dzieciom. Najlepiej świadczy o tym fakt, że Oddział Regionalny KRUS w Krakowie może poszczycić się największą w skali kraju ilością zgłoszonych prac konkursowych. Jestem przekonany, że oba konkursy z każdym rokiem cieszyć się będą coraz większym zainteresowaniem – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20230620 KRUS Balice 20230620 KRUS Balice 20230620 KRUS Balice 20230620 KRUS Balice 20230620 KRUS Balice 20230620 KRUS Balice 20230620 KRUS Balice 20230620 KRUS Balice 20230620 KRUS Balice 20230620 KRUS Balice 20230620 KRUS Balice 20230620 KRUS Balice