Zakup pojazdów i modernizacja samochodów oraz dofinansowanie zakupu umundurowania, wyposażenia, sprzętu i wyjazdów szkoleniowych oraz turniejowych. To główne zakresy finansowania programów „Bezpieczny Strażak” i „Mały Strażak”, które kierowane są do Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tegorocznych naborów środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznano odpowiednio: 3,6 mln zł dofinansowania 63 jednostkom oraz 200 tys. zł 70 jednostkom.
 
Dziś parlamentarzyści: posłowie Małgorzata Wassermann, Władysław Kurowski i Filip Kaczyński, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dr Kazimierz Koprowski wręczyli kolejnym strażakom ochotnikom promesy potwierdzające przyznanie dofinansowania. Realizację zadań wspierają także Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

W uroczystości, której odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie, uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
 
– Tylko w 2022 roku małopolscy strażacy interweniowali prawie 47 tys. razy. W niemal 37 tys. tych akcji uczestniczyli druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkowie OSP są zawsze gotowi do niesienia pomocy i wsparcia poszkodowanym. O ich zaangażowaniu i natychmiastowym działaniu świadczy fakt, że to oni często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Pojawiają się zawsze tam, gdzie ich potrzebujemy. W myśl dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
 
Dzisiaj wręczono 62 promesy dla OSP z powiatów: krakowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, myślenickiego, suskiego, miechowskiego i oświęcimskiego.
 
Dzięki przyznanym środkom możliwa będzie realizacja 26 zadań w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” oraz 36 w ramach programu „Mały Strażak”.
 
Najwyższe dofinansowanie – 150 tys. zł – otrzymały zadania:
 
- Zakup i wyposażenie jednostek OSP w samochód specjalny lekki rozpoznawczo-ratowniczy – OSP w Czułówku;
- Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej – OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej;
- Zakup specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją gaszenia dla OSP Krzęcin – OSP w Krzęcinie;
- Modernizacja samochodu pożarniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwapince – OSP w Kwapince;
- Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego z modułem gaśniczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla jednostki OSP Rzozów – OSP w Sąspowie;
- Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją gaszenia – OSP w Sąspowie;
- Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego – OSP w Skale.
 
– Przyznane dofinansowania pozwolą na realizację takich zadań jak np. zakup samochodów rozpoznawczo-ratowniczych i pożarniczych, quadów, defibrylatora, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkoleniowego oraz umundurowania. Strażacy ochotnicy będą mogli również dokonać potrzebnych napraw sprzętu, którym dysponują. To realna odpowiedź na potrzeby – wylicza wojewoda Kmita.


Inwestycje w bezpieczeństwo

 
– Polski rząd robi wszystko, by wzmacniać system ochrony przeciwpożarowej. Pan Premier Mateusz Morawiecki regularnie obejmuje swoim wsparciem małopolskich strażaków, przyznając jednostkom PSP i OSP środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa. To realna pomoc w realizowaniu zadań mających jeden cel: gwarancja bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Sprawność służb mundurowych traktujemy priorytetowo i dokładamy wszelkich starań, by była na najwyższym poziomie – dodaje wojewoda Kmita.
 
W ubiegłym roku premier Mateusz Morawiecki przeznaczył z rezerwy ogólnej budżetu państwa 25 mln zł na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP.
 
– Nigdy nie było tak dużej dotacji dla tego typu organizacji. 724 Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym OSP z Małopolski przyznana została łączna kwota prawie 3,5 mln zł. Polski rząd inwestuje w młodzież, bo inwestycja w młodzież to inwestycja w przyszłość, a inwestycja w młodych strażaków to inwestycja w bezpieczeństwo – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Dla bezpieczeństwa – dla ochrony środowiska


– Bardzo dziękuję Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Krakowie za tak szerokie zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska. Jej znaczącym i szczególnym wymiarem jest wzmacnianie systemu ochrony przeciwpożarowej poprzez doposażenia i doszkalanie Ochotniczych Straży Pożarnych czy też inwestycje w rozwój infrastruktury strażackiej jak w przypadku programu „Małopolskie remizy” – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.
 
Więcej informacji o programie „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/bezpieczny-strazak/
Więcej informacji o programie „Mały Strażak”: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/program-maly-strazak/


AH0A3964AH0A4197AH0A3823AH0A4117AH0A4209AH0A3892AH0A3614AH0A3623AH0A3659AH0A42551AH0A36581