Co roku w ostatnią niedzielę maja w Bazylice Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie wierni spotykają się na wspólnej modlitwie. Przed obrazem, przy którym w okresie akcji „Burza” dowódca batalionu „Barbara” mjr Eugeniusz Borowski ps. „Leliwa” szukał pomocy duchowej, wspominani są zmarli Żołnierze Armii Krajowej.

W tegorocznych uroczystościach związanych z 81. rocznicą powstania Armii Krajowej, uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Wicewojewoda wręczył przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę dwa Brązowe Krzyże Zasługi.

„A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie”… W słowach Jana Kochanowskiego zawarta jest ponadczasowa refleksja o prawdziwym patriotyzmie. Ci, którzy najmocniej ukochali Polskę i ponieśli za nią największą ofiarę, są dla nas chrześcijańskim autorytetem. Wierzymy, że dostąpili zbawienia i mają życie wieczne. Miłość do Ojczyzny zawsze jest tożsama z miłością do Boga. Bóg, Honor, Ojczyzna... W tej krótkiej, żołnierskiej dewizie zawiera się istota naszego istnienia – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Serdecznie gratuluję przyznanych odznaczeń. Są Państwo przykładem prawdziwych patriotów. Wasza działalność i szereg podejmowanych inicjatyw rozbudza w mieszkańcach ziemi tarnowskiej miłość do Ojczyzny – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.  

Krzyż Zasługi został ustanowiony w 1923 roku. Nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Więcej: https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/krzyz-zaslugi


20230528_Armia Krajowa 20230528_Armia Krajowa 20230528_Armia Krajowa 20230528_Armia Krajowa 20230528_Armia Krajowa 20230528_Armia Krajowa 20230528_Armia Krajowa 20230528_Armia Krajowa