Młodzi pacjenci szpitala, którzy obowiązek szkolny realizują na terenie placówki medycznej, mieli okazję porozmawiać z policjantami podczas prowadzonych dla nich zajęć. Policjanci przybliżyli między innymi tematykę zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci, a także odpowiedzialności karnej nieletnich. Omówiony został również zawód policjanta i zadania, jakie funkcjonariusze wykonują podczas swojej codziennej służby.

Pod koniec marca br. policjanci z Komisariatu Policji II w Krakowie odwiedzili dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 działającego przy Szpitalu im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej. Uczniowie, którzy są jednocześnie pacjentami szpitala mogli poznać zawód policjanta, dowiedzieć się jak ciekawa może być służba w tej formacji, czym zajmują się funkcjonariusze na co dzień i co trzeba zrobić, żeby w przyszłości zostać policjantem.

Spotkanie było też okazją do omówienia zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie poznali najważniejsze zasady obowiązujące podczas surfowania w internecie i reguły funkcjonowania w mediach społecznościowych. Policjanci przekazali też, że działalność w sieci związana jest z różnymi zagrożeniami. Mundurowi przestrzegali przed zawieraniem znajomości internetowych przypominając, że osoba po drugiej stronie może nie być tym, za kogo się podaje i próbować wykorzystać swojego rozmówcę. Policjanci wyjaśnili też, czym jest przemoc w tym również przemoc w sieci i jak reagować gdy jest się jej ofiarą, bądź świadkiem takiego zachowania wobec innej osoby. Uczniowie usłyszeli też rady jak dbać o swoją prywatność i jak chronić dane osobowe ustawiając odpowiednie hasła i zabezpieczenia. Młodzi pacjenci zostali zapoznani z tematyką odpowiedzialności karnej wśród nieletnich. Policjanci omówili między innymi pojęcie czynu karalnego oraz czynu zabronionego oraz przedstawili, jakie środki wychowawcze mogę być stosowane wobec nieletniego z uwzględnieniem jego wieku.

Podobne spotkania z młodzieżą na terenie szpitala będą się odbywały cyklicznie i będą obejmowały tematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa.