Zajmują się pielęgnowaniem chlubnych kart historii polskiego lotnictwa. Pilnują, aby lotnicy, ich sprzęt i miejsca związane ze szczególnymi wydarzeniami lotniczymi nie odeszły w zapomnienie. Dziś Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa świętuje jubileusz 60-lecia swojej działalności. W uroczystościach z tej okazji uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Jubileusz, nie inaczej, odbył się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia na Murze Pamięci tablicy poświęconej ojcu polskiego lotnictwa myśliwskiego – płk. pil. Jerzemu Kossowskiemu. Kwiaty pod tablicą złożyli wspólnie wicewojewoda Ryszard Pagacz oraz dyrektor Muzeum Tomasz Kosecki. Następnie odbyła się prezentacja działalności Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa na przestrzeni 60 lat. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Straussowskiej „Obligato”.

Tak wyjątkowe spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. Wicewojewoda Ryszard Pagacz wręczył przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę za działalność i upamiętnianie historii polskiego lotnictwa 3 Krzyże Zasługi – Złoty, Srebrny i Brązowy. Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński uhonorował także Klub medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

– Początki polskich sił lotniczych sięgają końcówki I wojny światowej. Ich historia pozostaje niezwykle bogata, jest naszą narodową spuścizną i powodem do dumy. Dobrze, że istnieje instytucja taka jak Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa, która kultywuje pamięć o polskim lotnictwie. Gratuluję Państwu pięknego jubileuszu i przyznanych medali. Korzystając z okazji, na te nadchodzące Święta Wielkanocne pragnę życzyć wszystkim zebranym spokoju ducha i łask od Zmartwychwstałego Chrystusa – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

*
Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” nadawany jest przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla idei pamięci narodowej, tj. wykazujących się szczególną troską i pieczą w zakresie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/medal-opiekun-miejsc-pamieci-narodowej

20230404 60-lecie  20230404 60-lecie  20230404 60-lecie  20230404 60-lecie  20230404 60-lecie  20230404 60-lecie  20230404 60-lecie  20230404 60-lecie