Wolontariusze zaangażowani w szóstą akcję „paczki pamięci” odwiedzili ok. 140 małopolskich kombatantów i ich rodziny. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń i rozmów o historii naszego kraju. W rozwożeniu paczek uczestniczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

„Wielkanocna Paczka Pamięci dla Małopolskiego Bohatera – Kombatanta” to szlachetny projekt, który zbliża pokolenia. Ważne, byśmy nigdy nie zapominali o tym, kim są nasi Bohaterowie. Nie byłoby Polski, jaką znamy, gdyby nie ich poświęcenie. Kombatantom zawdzięczamy naszą wolność – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Odra-Niemen - Oddział Małopolski. Środki na jej realizację pochodziły z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach rozstrzygnięcia pierwszego w 2023 roku konkursu ofert z zakresu polityki społecznej.

Dofinansowanie w wysokości 350 tys. zł otrzymało łącznie 38 organizacji (https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14792).

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Małopolanom, by spędzili ten czas w gronie najbliższych. Niech Zmartwychwstały Jezus będzie dla nas drogowskazem i da nam nadzieję na przezwyciężenie całego zła – dodaje wicewojewoda Małodziński.


20230401 Paczki dla kombatantów p. Hanna 20230401 Paczki dla kombatantów p. Hanna 20230401 Paczki dla kombatantów p. Hanna 20230401 Paczki dla kombatantów p. Andrzej 20230401 Paczki dla kombatantów p. Andrzej 20230401 Paczki dla kombatantów p. Hanna 20230401 Paczki dla kombatantów p. Andrzej 20230401 Paczki dla kombatantów p. Andrzej 20230401 Paczki dla kombatantów p. Andrzej