Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza do złożenia ofert cenowych w zakresie:

  • przygotowania wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR). W ramach projektu ,,Dostępny samorząd-granty’’ realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Usługa będzie realizowana w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie Osiedle Szkolne 8 32-085 Giebułtów
    • więcej informacji – pobierz plik pdf
  • usługi tłumacza języka migowego on-line – abonament roczny. w ramach projektu ,,Dostępny samorząd-granty’’ realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Usługa będzie realizowana w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie Osiedle Szkolne 8 32-085 Giebułtów
    • więcej informacji – pobierz plik pdf