W auli Komendy Głównej Policji odbyło się 28 lutego br. seminarium naukowe „Żmudzin - życiorys niepospolity. O niezwykłej postaci mjr. Bolesława Kontryma Cichociemnego”. Konferencji towarzyszyła wystawa okolicznościowa przybliżająca postać przedwojennego policjanta, żołnierza, cichociemnego.

W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Biuro Edukacji Historycznej-Muzeum Policji Komendy Głównej Policji zorganizowało seminarium naukowe na temat mjr. Bolesława Kontryma i Cichociemnych.

Konferencję otworzyli: Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i dyrektor Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji KGP mł. insp. Robert Horosz. Pierwszy referat pt. „Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Bohaterowie Polski Powojennej” wygłosił prof. Jan Żaryn z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Tomasz Jasionek z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa przybliżył zebranym postać Jana Jaźwińskiego, zapomnianego nieco organizatora lotniczych przerzutów Cichociemnych do okupowanej Polski. Były dowódca Jednostki Wojskowej GROM płk Piotr Gąstał przypomniał jak wielką wagę przykłada się do tradycji w jednostce, która od 1995 r. nosi imię „Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej” i jest oficjalnym spadkobiercą spuścizny legendarnych skoczków. Dr Agnieszka Polończyk z Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wygłosiła wykład „Geoinformatyka w służbie historii. Badania nad zrzutowiskami Cichociemnych z perspektywy przestrzenno-geograficznej”. Część naukową zakończyła projekcja fragmentów filmu „Cichociemni” w reżyserii Marka Widarskiego, który osobiście przybliżył kulisy powstania dokumentu.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele kierownictwa Policji, kursanci Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz uczniowie klas policyjnych z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą i z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. Policyjne seminarium zaszczycili obecnością także przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, placówek muzealnych i kulturalnych oraz funkcjonariusze innych służb. Barwny element stanowili współcześni policjanci i sympatycy formacji, którzy tworzą Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu”.

Po części naukowej w salach wystawienniczych BEH-MP KGP otwarto wystawę okolicznościową przybliżającą postać mjr. Bolesława Kontryma oraz innych przedwojennych policjantów, którzy znaleźli się w elitarnej grupie Cichociemnych. Artefakty na ekspozycję pochodzą z zasobów własnych KGP, które niedawno wzbogaciły się o pamiątki po Bolesławie Kontrymie, pozyskane od jego wnuczki Pani Grażyny Sznajd. 

Wydarzenie patronatem medialnym objęła Gazeta Policyjna

Tekst: Paweł Ostaszewski / Gazeta Policyjna

Zdjęcia: Katarzyna Król / BEH-MP KGP