Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej, ślubuję (…) stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia (…). Tymi słowami 31 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek złożyło dziś ślubowanie w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W wydarzeniu wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczystość odbyła się przy asyście pocztu sztandarowego i w obecności komendanta KaOSG gen. bryg. SG Stanisława Laciugi, a ślubującym w tym ważnym dla nich dniu towarzyszyli najbliżsi. Błogosławieństwa na nową drogę zawodową nowo przyjętym strażnikom udzielił kapelan KaOSG ks. kpt. SG Robert Młynarczyk.

Młodych strażników czeka teraz kilkumiesięczne szkolenie przygotowujące do pełnienia służby. Po jego zakończeniu funkcjonariusze zostaną rozdysponowani do placówek Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

– Siła państwa to służby stanowiące kręgosłup bezpieczeństwa. Być funkcjonariuszem Straży Granicznej znaczy służyć niepodległej i suwerennej Polsce. To zaszczyt i duma, ale też odpowiedzialność oraz zobowiązanie do godnego reprezentowania formacji. Bycie strażnikiem granicznym w tych czasach jest szczególne. Na Ukrainie trwa pełnoskalowa wojna, a to przecież nasz bezpośredni sąsiad. Gratulując Państwu obrania tej szlachetnej, choć trudnej ścieżki zawodowej życzę sukcesów dających poczucie spełnienia w służbie– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas uroczystości wojewoda małopolski Łukasz Kmita został odznaczony Odznaką KaOSG. Jest to forma wyróżnienia honorowego w dowód uznania za udzielane od lat wsparcie, które przekłada się bezpośrednio na działalność Karpackiego Oddziału Straży Granicznej a także za pozyskiwanie sprzętu takiego jak 10 bramek ABC do automatycznej odprawy granicznej, których koszt wyniósł 5,6 mln zł oraz zakup pirowozu za blisko milion złotych.

– Obowiązkiem wojewody jest stać murem za mundurem. Bardzo dziękuję Kapitule Odznaki za przyznane wyróżnienie. To dla mnie honor i zaszczyt. Okazywanie szacunku funkcjonariuszom jest okazywaniem szacunku Ojczyźnie – dodaje wojewoda Kmita.

W ubiegłym roku w Karpackim Oddziale Służby Granicznej ślubowanie złożyło 30 funkcjonariuszy, w tym 10 kobiet. W 2023 roku przewidywanych do przyjęcia do służby jest 71 kandydatów, choć liczba ta może się zwiększyć. Przyjęcia planowane są na początku czerwca i października.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby w Straży Granicznej: https://bip.karpacki.strazgraniczna.pl/s09/rekrutacja-do-sluzby-w/9965,NABOR-DO-SLUZBY-PRZYGOTOWAWCZEJ-W-KARPACKIM-ODDZIALE-SG.html

Informacje o bramkach ABC: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13422

Informacje o pirowozie: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13294


20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie 20230223 KoSG ślubowanie