W krakowskiej TAURON Arenie odbyło się dziś drugie w tym roku Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W wydarzeniu wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, któremu towarzyszyli dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Podczas spotkania dyskutowano o Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Małopolski wojewódzki konserwator zabytków dr inż. arch. Piotr Turkiewicz przedstawił jego założenia programowe oraz odpowiadał na pytania samorządów. Mówił także o źródłach dofinansowań prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach czy terminach administracyjnych w procedowaniu spraw w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Częścią spotkania był także panel dyskusyjny z przedstawicielami firmy TAURON Dystrybucja S.A. Rozmawiano również o najważniejszych inwestycjach, które są realizowane w Małopolsce.

– Za nami wiele udanych naborów do rządowych programów. Ostatnio Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, którego małopolskie samorządy są wielkimi beneficjentami. Dzięki temu programowi w naszym województwie zostanie wyremontowanych i przebudowanych 218 km dróg za 191,7 mln złotych. To ogromne wsparcie. Spotkania samorządowców z Małopolski to zawsze ważne spotkania. To szansa na wymianę doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań. Dziękuję wszystkim Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom za podejmowany codziennie trud i pracę na rzecz mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Więcej na temat Rządowego Programu Odnowy Zabytków: https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

20230221_forum 20230221_forum 20230221_forum 20230221_forum