W tym roku przypada 81. rocznica utworzenia Armii Krajowej. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie dr hab. Filip Musiał oraz prezes Małopolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Grzegorz Surdy zapraszają na krakowską uroczystość upamiętniającą przekształcenie Związku Walki Zbrojonej w AK – największą na świecie formację walki podziemnej.

- W depeszy, która 14 lutego 1942 r. dotarła do Polski, naczelny wódz generał broni Władysław Sikorski pisał: „(…) wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią „Armię Krajową””. Od tego momentu każdy walczący o wolność i niepodległość dla Ojczyzny skupiał się pod jednym sztandarem – sztandarem „Armii Krajowej”. Walczyli oni w imię wolności, nieraz przelewając krew i składając najwyższą ofiarę ze swojego życia. Naszym obowiązkiem jest pamięć o Bohaterach, o tych, dzięki którym dziś żyjemy w wolnej i niepodległej Ojczyźnie! Serdecznie zapraszam na uroczystość upamiętniającą przemianowanie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową
– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczystość ta odbędzie się we wtorek (14.02.) o godz. 12.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. J. Matejki. Tam po ceremoniale podniesienia flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu odczytany zostanie apel pamięci, z karabinów kompanii honorowej oddana zostanie salwa honorowa, a zgromadzone delegacje złożą wieńce i wiązanki.

Armia Krajowa była Wojskiem Polskim w konspiracji, częścią Polskiego Państwa Podziemnego podporządkowanego konstytucyjnemu rządowi RP na uchodźstwie. Przez cały okres okupacji tworzący ją żołnierze prowadzili walkę z okupantami niemieckim i sowieckim. Mimo upadku powstania warszawskiego, mimo zaakceptowania przez zachodnich aliantów zmian terytorialnych i oddania Polski w sowiecką strefę wpływów, AK-owcy pozostawali gotowi do dalszej batalii, a wielu z nich – w ramach Delegatury Sił Zbrojnych, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta” i innych organizacji niepodległościowych – podjęło otwartą walkę z nowym, komunistycznym najeźdźcą.

Źródło danych historycznych: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/158971,80-rocznica-przeksztalcenia-ZWZ-w-Armie-Krajowa-Uroczystosci-w-Krakowie-z-udzial.html


81. Rocznica przemianowania ZWZ w AK