Wieczory z poezją, rękodzieło, warsztaty taneczne, zajęcia manualne, mnóstwo śmiechu i wspólnie spędzonego czasu. Minął rok od rozpoczęcia funkcjonowania Klubu "Senior+" w Stryszowie w powiecie wadowickim. W uroczystościach rocznicowych wziął udział I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Już rok funkcjonuje Klub "Senior+" w Stryszowie. To miejsce spełnia cel rządowego programu, zwiększając uczestnictwo seniorów w życiu społecznym. Wyjazdy do kina, edukacja w zakresie ziołolecznictwa, zajęcia taneczne czy wspólne wyjścia na basen to tylko część aktywności, którą podejmują stryszowscy seniorzy. Mam nadzieję, że Klub "Senior+" będzie się rozwijał i będą do niego dołączały kolejne osoby. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Klub „Senior+” w Stryszowie mieści się w wyremontowanym budynku komunalnym, gdzie swoją siedzibę miał wcześniej LKS „Chełm” Stryszów. Ma 324,02 m2. Uruchomiono tu 64 miejsca dla seniorów. Jego przebudowa i remont możliwa była dzięki dotacji pozyskanej ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w wysokości 200 000 zł.

Całkowity koszt powstania Klubu wyniósł 1 082 901,01 zł. 347 650,35 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Więcej: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-stryszow/senior

Więcej o programie Senior+: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wieloletni-senior-na-lata-2021-2025

20230210_Stryszów 20230210_Stryszów 20230210_Stryszów 20230210_Stryszów